Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Ενταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ


Εφαρμοστικός νόμος αρμοδιότητας υπουργείων
 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και …..

Άρθρο 13
17. Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται ….την 1.5.2012 ο κλάδος υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ…..
Ο Νόμος .... εδώ

Αναρτήθηκε από ΑΣΣΕ/ΔΕΗ (http://assedei.blogspot.com)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου