Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Στάσεις εργασίας των Σωματείων στα ορυχεία της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη

ΕΤΕ/ΔΕΗ - ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΚΜ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΜΕΓ/ΛΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΓ/ΛΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΜΕΓ/ΛΗΣ
    ΥΠΟΜΝΗΜΑ
   14-2-2014

Τα Σωματεία του ΛΚΜ μετά από την αποστολή υπομνημάτων και εξώδικων προσκλήσεων και αφού πραγματοποίησαν Σύσκεψη την Παρασκευή 14-2-2014 αποφάσισαν την έναρξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων ως κάτωθι:
Πραγματοποίηση μίας (1) ώρας στάσης εργασίας ανά ειδικότητα από 18 Φεβρουαρίου από την έναρξη της Α΄ φυλακής.
Πλήρη εφαρμογή και τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας.
  
Η στάση εργασίας στην έναρξη κάθε φυλακής θα αφορά κατά σειρά:   
Πρώτη ώρα: Οδηγοί 
Δεύτερη ώρα:  Χειριστές Κ.Μ. & Β.Μ.
Τρίτη ώρα:  Εργοδηγοί - Επιστάτες - Επιτηρητές - Συνεργεία Υποστήριξης

 ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ:

Για να αποτρέψουμε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Δεν θα επιτρέψουμε να παραδοθούν σε ιδιώτες το Δίκτυο Μεταφοράς και Μονάδες της Επιχείρησης.

Για να υπάρξει αντιμετώπιση των προβλημάτων των ορυχείων του ΛΚΜ με την εφαρμογή άμεσου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού ανάπτυξης, για την ορθολογική αξιοποίηση του λιγνιτικού δυναμικού της λεκάνης της Μεγαλόπολης έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως άμεσα και προοπτικά η τροφοδοσία των Μονάδων του ΑΗΣ.
  
Τα Δ.Σ των Σωματείων


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο & ΔΝΣ ΔΕΗ - Γ.Δ./ΟΡ. - ΔΛΚΜ - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - E.Κ.Αρκαδίας                                                                                     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου