Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Απόφαση 336/79 Δ.Σ ΔΕΗ - Καταβολή προσαυξήσεων


                                                                                  
                                             ΥΠΟΜΝΗΜΑ
              11-2-20011                  
Προς:
Γεν. Δ/ντή  ΑΝ. Π.Ο.:  κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ Γεώργιο 
                                  
Θέμα:    Απόφαση  336/79  Δ.Σ  ΔΕΗ  - Καταβολή 
προσαυξήσεων

Κύριε Διευθυντά,
Με την απόφαση 336/79 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η Επιχείρηση κατέβαλλε στους εργαζόμενους, αναλογία προσαυξήσεων για υπερεργασιακή και νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά Κυριακές - Εορτές  και Νύκτες του χρόνου κανονικής αδείας, του επιδόματος κανονικής αδείας και των δώρων εορτών (Πάσχα - Χριστούγεννα).
Μετά την ψήφιση από την κυβέρνηση των αντεργατικών Νόμων 3833/10 και 3845/10 και τις περικοπές μισθοδοσίας, δεν εφαρμόστηκε η απόφαση 336/79, με αποτέλεσμα να μην έχουν καταβληθεί οι προσαυξήσεις στους δικαιούχους συναδέλφους.
Το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ ΔΕΗ Μεγ/λης ζητά να υπολογισθούν και καταβληθούν για το 2010 όσα προβλέπονται στην Απόφαση 336/79 και ειδικότερα:
 ·  Η αναλογία των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή απασχόληση και απασχόληση κατά Κυριακές - Εορτές και Νύκτες στην Κανονική Άδεια.
·   Η αναλογία των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή απασχόληση και απασχόληση κατά Κυριακές - Εορτές και Νύκτες, (μειωμένες κατά 30%, που επέβαλλε ο Ν. 3833/10) στο Δώρο Πάσχα. 
Ευελπιστούμε στην εξέταση και ικανοποίηση του παραπάνω αιτήματος. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση σας δηλώνουμε ότι θα προχωρήσουμε κατά την απόλυτη κρίση μας σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων.
          Για  το  Δ.Σ  του  Σ.Ο.Σ  Δ.Ε.Η   ΜΕΓ/ΛΗΣ
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ  Ι.                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ  Κ.
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  Διευθυντή ΑΝ.Π.:  κ. ΔΑΜΑΣΚΟ Γεώργιο  -  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου