Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΔΕΛΤΙΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Εργατική Εστία Τρίπολης γνωρίζει στους δικαιούχους της ότι την Τρίτη 15-02-2011 μέχρι την Τρίτη 15-03-2011 καθημερινά και ώρες από 08.00΄ έως 15.00’ στα γραφεία της στην οδό Ελ Βενιζέλου 39 στην Τρίπολη, θα κάνει απογραφή δικαιούχων κατ’ αλφαβητική σειρά επωνύμου για τη χορήγηση των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011.
Δικαιούχοι είναι όσοι δεν συμμετείχαν στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, κρουαζιέρες και θερινού εκδρομικού έτους 2010. Εξαιρούνται οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες (χληρες, χήροι, άγαμοι πατέρες, περιπτώσεις αφανείας), οι άγαμες μητέρες, τα άτομα με αναπηρίες 67%, οι οποίοι δικαιούνται δελτία κοινωνικού τουρισμού έτους 2011 ανεξάρτητα εάν είχαν λάβει οποιαδήποτε παροχή το έτος 2010.
Παρακαλούνται οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 να προσκομίσουν πρωτότυπα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Απαιτούμενα  Δικαιολογητικά:
Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένα για το έτος 2010 (με φωτ/φου στη σελίδα που να απεικονίζει τα προτατευόμενα μέλη).
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (όλων των μελών που έχει εκδοθεί δελτίο).
Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου (νέος τύπος ενσήμων) με 100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας έτους 2010, ή με 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας ή βεβαίωση εργοδότη που να φανερώνει τις ημέρες εργασίας 2010.
Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας οικ. Έτους 2010 και των δύο συζύγων, όταν έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παροχών (για να προκύπτει εκτός του Α.Φ.Μ. και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έτους 2009). 
Για τη χορήγηση Δ.Κ.Τ. 2011 ισχύουν τα κατωτέρω όρια εισοδήματος χωρίς εξαιρέσεις για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (π.χ. Α με Α με αναπηρία 67% και άνω κ.λ.π.):
Α)  Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό οικογενειακό εισόδημα: 17.000 €
Β)  Δικαιούχοι (δύο άτομα) με οικογενειακό εισόδημα: 25.000 €
Γ)  Δικαιούχοι (τρία άτομα) με οικογενειακό εισόδημα: 33.000 €
Δ)  Δικαιούχοι (τέσσερα άτομα, με οικογενειακό εισόδημα, όχι πολύτεκνοι): 41.000 €
Ε)  Δικαιούχοι (Πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα: 50.000 €
5. Επί πλέον για τους συνταξιούχους απαιτείται αρχική απόφαση σύνταξης ή βεβαίωσης από τον συνταξιοδοτικό φορέα που θα βεβαιώνει τον κλάδο εργασίας και τον αριθμό των πραγματοποιηθεισών ημερών εργασίας: 4.500 ημέρες εργασίας στο σύνολο ή 1.500 ημέρες εργασίας την τελευταία περίοδο πριν τη συνταξιοδότηση, σε φορέα μέσω του οποίου κατεβάλλοντο εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
Επίσης τα Άτομα με αναπηρίες: με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον, (67% και άνω) θα προσκομίζουν: γνωματεύσεις Α/βάθμιων ή Β/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των Ασφαλιστικών Φορέων (Ι.Κ.Α., ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ κλπ) από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ως προς τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας:
Α)  Οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά, οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες για τους οποίους απαιτούνται (50) ημέρες εργασίας έτους 2010 ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας έτους 2010 και
Β)  Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες, για τους οποίους απαιτούνται 75 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας έτους 2010.
Οι εργαζόμενοι σε άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα εκτός Ι.Κ.Α. (π.χ. ΔΕΗ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ) θα προσκομίζουν βιβλιάριο ασθενείας και στην περίπτωση που προστατεύουν παιδιά ( για τη διαπίστωση του ορίου ηλικίας αυτών 18ου, ή 24ου ή 26ου αναλόγως) θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη γέννησης, ή βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση σπουδών.
Απογραφή Δικαιούχων του Π.Γ. Τρίπολης του Ο.Ε.Ε. για τη χορήγηση δελτίων κοινωνικού τουρισμού έτους 2011
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (στα γραφεία της Ε.Ε.) ώρες  08.30 – 14.30
Όσων το επώνυμο αρχίζει από...
Α – Τρίτη 15-02-2011
Β – Τετάρτη 16-02-2011
Γ – Πέμπτη 17-02-2011
Δ,Ε - Παρασκευή  18-02-2011
Ζ,Η,Θ,Ι, - Δευτέρα 21-02-2011
Κ - Τρίτη –Τετάρτη 22, 23-02-2011
Λ – Πέμπτη 24-02-2011
Μ - Παρασκευή –Δευτέρα 25, 28-02-2011
Ν,Ξ,Ο - Τρίτη 01-03-2011
Π - Τετάρτη –Πέμπτη 02, 03-03-2011
Ρ- Παρασκευή 04-03-2011
Σ - Τρίτη 08-03-2011
Τ  - Τετάρτη  09-03-2011
Υ,Φ – Πέμπτη 10-03-2011
Χ,Ψ,Ω – Παρασκευή 11-03-2011
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (στο γραφείο του Ι.Κ.Α.) ώρες 09.00 - 13.30
Α-Ω Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη –Πέμπτη – Παρασκευή –  Τρίτη – Τετάρτη –Πέμπτη – Παρασκευή - 28-02-2011 &  1/2/3/4/8/9/10/11-03-2011
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ (στο γραφείο του Κ.Ε.Π.) ώρες 09.30 -14.00
Α-Ω Πέμπτη – Παρασκευή  3 / 4, - 03-2011
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΤΡΟΥΣ (στο γραφείο του Ι.Κ.Α.) ώρες 09.00 - 14.00
Α-Ω Τρίτη – Τετάρτη –Πέμπτη – Παρασκευή 8/ 9/ 10/ 11 -03-2011
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΠΑΙΩΝ (στο γραφείο του Ι.Κ.Α.) ώρες 09.00 - 14.00
Α-Ω ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ 14 / 15  -03-2011 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου