Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Προσλήψεις θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών στο ΤΑΥΤΕΚΩ


Το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των κατά τόπους πολυϊατρείων και ιατρείων του, πρόκειται να απασχολήσει για ένα έτος 88 θεράποντες και ελεγκτές ιατρούς, με σύμβαση μίσθωσης έργου και καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν από 27/5/2011 έως και 6/6/2011 αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα κατά τόπους γραφεία του ταμείου.

Aναλυτικά η προκήρυξη : ΤΑΥΤΕΚΩ
ΑΠΟ: arcadialive.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου