Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Οι Αυξήσεις στα Τιμολόγια της ΔΕΗ τα δύο τελευταία χρόνια


Οι προηγούμενες 10 αυξήσεις που έχουν γίνει στους
 λογαριασμούς της ΔΕΗ μέσα σε 2 χρόνια:

1.   Αυξήσεις, λόγω ρήτρας καυσίμου, κατά
      0,22 ε/1.000 KWh στην υψηλή τάση
      0,23 ε/1000 KWh στη μέση τάση και
      0,24 ε/1000 KWh στη χαμηλή τάση - Β΄ τρίμηνο 2010
2.  Αύξηση του ΦΠΑ από 9 στο 10% - Μάρτιος 2010
3.  Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 5€ ανά 1.000 KWh για οικιακή και δημόσια χρήση  και 2,5 ευρώ ανά 1.000 KWh, για επιχειρηματική χρήση -   Μάιος 2010
4.  Τέλος ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών) 0,50 € ανά 1.000 KWh - Μάιος 2010
5.  Αύξηση του τέλους Α.Π.Ε. από 0,3 σε 5,57 € η MWh για βιομηχανίες και εμπορικούς πελάτες - Ιούνιος 2010
6.  Αύξηση (νέα) του ΦΠΑ από 10 στο 11% - Ιούλιος 2010
7.  Αύξηση των χρεώσεων για τη χρήση του δικτύου διανομής κατά 15% στη μέση και κατά 7% στη χαμηλή τάση Ιούλιος 2010
8. Νέα αύξηση της τάξης του 2,65% στο τέλος ΑΠ.Ε. που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις - Δεκέμβριος 2010
9.  Νέα αύξηση του ΦΠΑ από 11 στο 13% - Ιανουάριος 2011
10. Αυξήσεις στα τιμολόγια που για τα οικιακά φθάνουν στο 11,1% - Ιανουάριος 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου