Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Κατάργηση του Τμήματος Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Αρκαδίας


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
                                                         ΜΕΓ/ΛΗ: 1 - 2 - 2013
                                                                       Αρ. Πρωτ.:  1347                                                                                     
ΠΡΟΣ:  
Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης:
κ. Βρούτση Ι.
Υπουργό Διοικητικής  Μεταρρύθμισης:
κ. Μανιτάκη Α. 

Θέμα:  Νέα δομή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Κατάργηση του Τμήματος Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Αρκαδίας

Κύριοι  Υπουργοί,

Στο  πλαίσιο του νέου οργανογράμματος του Υπουργείου Εργασίας και ειδικότερα στην νέα δομή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) πρόκειται να υπάρξουν σοβαρές περικοπές Υπηρεσιακών Μονάδων.
Το Τμήμα Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Αρκαδίας θα συγχωνευτεί με άλλο Τοπικό Τμήμα και μεταφορά της έδρας σ’ άλλο Νομό (Αργολίδα - Ναύπλιο).
Μια τέτοια εξέλιξη κατάργησης ή συγχώνευσης του Τμήματος Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Αρκαδίας μετά από 12 χρόνια λειτουργίας του σ’ έναν Νομό με ιδιαίτερες συνθήκες με την ύπαρξη της ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης και το Ενεργειακό Κέντρο της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη θα σημάνει σοβαρή υποχώρηση του ελέγχου και της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία της Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους  εργασίας και μείωση του μέχρι σήμερα έργου του εν λόγω Τμήματος (περίπου 4000 έλεγχοι-επανέλεγχοι, 1500 πρόστιμα, διερεύνηση πάνω από 50 εργατικά ατυχήματα το χρόνο, κλπ).
Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 σχετικά με την αναδιοργάνωση του Σ.ΕΠ.Ε. που δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί και προέβλεπαν την σύσταση Περιφερειακής Διεύθυνσης Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) στην Πελοπόννησο με έδρα την Τρίπολη.
Επιβάλλεται η παρουσία Υπηρεσιών του Σώματος σε όλους τους Νομούς της χώρας.

Το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγ/λης  ζητά τη  διατήρηση της λειτουργίας του Τμήματος Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Αρκαδίας και προοπτικά και την σύσταση (Ν. 3996/2011) Περιφερειακής Διεύθυνσης Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) στην Πελοπόννησο με έδρα την Τρίπολη.
Κάθε άλλη επιλογή θα προκαλέσει τεράστια οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα στους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε βάρος της προστασίας των εργαζομένων. 

                    Για  το  Δ.Σ  του  Σ.Ο.Σ  Δ.Ε.Η   ΜΕΓ/ΛΗΣ 


               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ  Ι.                ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ  Κ. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε.:  κ.  Κανδαράκη  Μ.
Πολιτικά Κόμματα - Βουλευτές Ν. Αρκαδίας - Μ.Μ.Ε


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου