Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Το ξεπούλημα της "Μικρής" ΔΕΗ

Η κυβέρνηση προχωράει στην διάλυση-ιδιωτικοποίηση-εκποίηση της ΔΕΗ, που είναι η πλέον στρατηγικής σημασίας επιχείρηση της χώρας, στο πλαίσιο ικανοποίησης οποιασδήποτε απαίτησης των δανειστών, της τρόικας και των εγχώριων και ξένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Χαρίζεται δημόσια περιουσία και η διαχείρισή της, ανυπολόγιστης χρηματικής και εθνικής αξίας, αλλά με προδιαγεγραμμένες καταστροφικές συνέπειες.
-  Μετά την επικείμενη πώληση του Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ), οριστικοποιείται με το παρόν σχέδιο Νόμου η περαιτέρω διάλυση της ΔΕΗ.
-   Παραχωρήθηκε από 1ης Απριλίου η διαχείριση του 17% των μετοχών της στη δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ.
-  Πωλείται το 30% του παραγωγικού της δυναμικού. Παραχωρείται υποχρεωτικά το 30% των πελατών της, χωρίς να ερωτηθούν.
-  Παράλληλα, εκχωρείται ο ορυκτός πλούτος της χώρας καθώς και η  διαχείριση των υδάτινων πόρων χάριν του κέρδους των ιδιωτών παραγωγών.

Δεν υφίσταται κανένας ενεργειακός σχεδιασμός για τη χώρα.
Δεν υφίσταται καμία μελέτη σκοπιμότητας και μελέτη βιωσιμότητας της εναπομείνασας ακρωτηριασμένης ΔΕΗ.
Δεν υφίσταται έλεγχος της υπερέχουσας πλέον ιδιωτικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε καταστάσεις εθνικής ανάγκης και κρίσεων.
  
Ποιά είναι η ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. παραμένει η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 7,4 εκατομμύρια πελάτες. Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, που δημιουργήθηκαν με χρήματα του Ελληνικού λαού και με την αυτοχρηματοδότηση της Επιχείρησης από το ασφαλιστικό ταμείο του προσωπικού της.
Εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 65% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα (12.9 GW), συμπεριλαμβάνοντας στο ενεργειακό της μείγμα σταθμούς λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς, πετρελαϊκούς και φυσικού αερίου, αλλά και ελάχιστες μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).


Στην περίοδο που διανύουμε της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η διεθνής τάση και πρακτική είναι η συγχώνευση επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας. 
Για την ΔΕΗ επιχειρείται, παραδόξως και έξω από κάθε λογική, ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή η διάσπαση, ενώ ο δήθεν αποσκοπούμενος ανταγωνισμός  είναι ήδη  σκανδαλωδώς εις βάρος της ΔΕΗ και μόνο.
Όπως άλλωστε συνέβη καθόλη την περίοδο της τελευταίας δεκαπενταετίας, στην οποία η λεγόμενη «απελευθέρωση» της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, τροφοδοτήθηκε από τους πόρους της ΔΕΗ, δηλαδή επί ζημία των ίδιων των Ελλήνων πολιτών και καταναλωτών!

Τα οικονομικά μεγέθη της ΔΕΗ:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού  αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας με συνεισφορά στο 3% του ΑΕΠ της χώρας.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΔΕΗ διαμορφώθηκε σε 5,97 δισ. € το 2013.
Μόνο για το 2013 ο Όμιλος ΔΕΗ προχώρησε σε επενδύσεις συνολικού ύψους 718εκ.€.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 881,6εκατ. €.
Πρόσφατα δημοσιεύματα των εφημερίδων αναφέρουν ότι αναμένεται να εισρεύσουν στα ταμεία της ΔΕΗ 1,5 δισεκατομμύρια € από την πώληση της μικρής ΔΕΗ!

Ας δούμε ενδεικτικά τις πραγματικές αξίες ορισμένων εξ’ αυτών που πωλούνται:

·      Τα φράγματα του Θησαυρού και της Πλατανόβρυσης κόστισαν σε σημερινές τιμές 1,086 δις € (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το έντοκο κόστος και η αξία της γης). Ο ΘΗΣ Μελίτης κόστισε 961 εκατ.€ περίπου (χωρίς το κόστος του φράγματος Παπαδιάς). Το κόστος κατασκευής  της λιγνιτικής μονάδας της Πτολεμαΐδας 5, σήμερα είναι 1,4 δις €!
·        Η αξία της γης, του ορυκτού πλούτου, των υδάτων είναι απλά ανεκτίμητη!

Και αυτή η αξία δεν ανταποκρίνεται στην λογιστική αξία, με την οποία έσπευσαν πολλοί να εξάγουν την  τιμή πώλησης του ΑΔΜΗΕ!
Η αξία των παγίων παραμένει! Όπως και η αξία αντικατάστασής τους! 
Ειδάλλως, είναι σαν να θεωρούμε ότι το φράγμα του Μαραθώνα που φτιάχτηκε πριν 100 χρόνια, ή ο ισθμός της Κορίνθου αξίζουν και μπορούν να πωληθούν με 1€! 
Σύμφωνα με τα άρθρα 2, παρ. 3, 3παρ.2 και 7 του σχεδίου νόμου το αντάλλαγμα για τον εισφερόμενο κλάδο αφορά μεταβίβαση μετοχών, που αναφέρονται σε περιουσιακά στοιχεία με δυνατότητα προσδιορισμού τους εκ των υστέρων. Η θολότητα του προσδιορισμού των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων, κατά ερμηνεία προθέσεως της μεταβίβασής τους, αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα υποτίμησης της αξίας εάν παραληφθούν (από πρόθεση ή αμέλεια) ενεργητικά στοιχεία ή συμπεριληφθούν παθητικά. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ΚΑΘΕ λάθος αναγνωρίζεται;;; 
Για να πειστεί λοιπόν η Ελληνική κοινωνία για το όφελος της διάλυσης και ιδιωτικοποίησης της Επιχείρησης του και του ξεπουλήματος της Δημόσιας περιουσίας και για να αμβλυνθούν οι καταστροφικές συνέπειες για την τσέπη του καταναλωτή και την Εθνική οικονομία, κατασκευάζονται μύθοι που οφείλουν να καταρριφτούν:

Μύθος 1:  «Ευρωπαικές οδηγίες επιβάλλουν την πώληση του 30% της ΔΕΗ»

Η οδηγία 2009/72/ΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη δεν επιβάλλει, την ανάγκη ιδιωτικοποίησης των υφιστάμενων κρατικών εταιριών. Η Οδηγία μιλάει για δημιουργία ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών. Για παράδειγμα η Γαλλική Edf (85,5 % στο κράτος), η αυστριακή Verbund (51%), η σουηδική Vattenfall (100%) έχουν καταφέρει να κρατήσουν υπό τον έλεγχο του κράτους το σύνολο σχεδόν των μονάδων παραγωγής τους και οι δύο πρώτες και την κυριότητα των δικτύων. 
Να σημειωθεί ότι το Ευρωπαικό Δικαστήριο το Σεπτέμβριο του 2012 δικαίωσε τη ΔΕΗ και ακύρωσε τις δύο αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C2008-824 και C2009-6244) περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στην εκμετάλλευση του λιγνίτη. Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, οι Βρυξέλλες είχαν ζητήσει είτε να ανοίξουν νέα λιγνιτωρυχεία (Ελασσόνα, Δράμα, Βεύη), είτε να πωληθούν σε τρίτους λιγνιτικοί ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί της ΔΕΗ, περίπου το 40% του λιγνιτοπαραγωγικού δυναμικού της ή το αντίστοιχο ποσοστό της ενέργειας που παράγουν, προκειμένου να ανοίξει η αγορά.
Η απόφαση ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ δεν απορρέει από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και η ευθύνη υλοποίησής της βαραίνει αποκλειστικά τους Έλληνες βουλευτές.

Μύθος 2: «Δεν έχει προχωρήσει η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα»

Η αγορά Ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι πλήρως απελευθερωμένη.
Σε ότι αφορά στην παραγωγή, τα 6,919 MW, δηλαδή το 42% της συνολικής καθαρής ισχύος στο διασυνδεδεμένο σύστημα, περίπου, ανήκει σε ιδιώτες. Ενώ στη ΔΕΗ ανήκει 58%, δηλαδή 9846 MW.
Το Ελληνικό κράτος έχει υιοθετήσει και υλοποιήσει όλες τις Ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (1996/92/ΕΚ, 2001/77/ΕΚ, 2009/72/ΕΚ). 
Σε ότι αφορά στους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, θυμίζουμε μόνο το μεγάλο σκάνδαλο των HELLAS POWER  και ENERGA που ζημίωσε το δημόσιο και τους έλληνες καταναλωτές κατά 270.000.000€! 
Η μέση ζήτηση αντιστοιχεί στα 6.000MW, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 17.000MW. Η χώρα απέκτησε 4.394MW μονάδων πανάκριβου και εισαγόμενου Φυσικού αερίου, που αποτελούν μία εύκολη και φθηνή επένδυση για τους ιδιώτες. Αυτήν την επένδυση την επιδοτούμε οι Έλληνες καταναλωτές όλα τα χρόνια της λεγόμενης απελευθέρωσης, πληρώνοντας υπέρογκα ποσά σε μονάδες χωρίς να παρέχουν ενέργεια στο σύστημα, με τα Αποδεικτικά διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) και εξασφαλίζοντας ένα 10% επιπλέον των εξόδων των ιδιωτών παραγωγών με τον Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ). Έχουν δοθεί στους ιδιώτες παραγωγούς ΦΑ, τον τελευταίο χρόνο μόνο 195.000.000 € και 429.000.000 € αντίστοιχα. Συνολικά την τριετία της κρίσης έχουν  δοθεί στους ιδιώτες παραγωγούς ΦΑ 1,2 δις € για ΜΑΜΚ και ΑΔΙ. 
Οι δε ΑΠΕ επιδοτήθηκαν με 4,2 δις €! Στην εποχή της ¨πράσινης ανάπτυξης» δημιουργήθηκε ακόμα μία γενιά «επενδυτών» με εγγυημένες τιμές. Το αποτέλεσμα των συνεχών παλινωδιών  στο σχεδιασμό της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή χρήση της αγροτικής γης και την αλλαγή ιδιοκτησίας γης από τα χρέη προς τις τράπεζες.

Μύθος 3: «Η ΔΕΗ έχει την πλήρη αποκλειστικότητα στην εκμετάλλευση του Λιγνίτη της χώρας και στη Λιγνιτική παραγωγή.»


ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΙΓΝΙΤΗ
(σε εκατομμύρια τόνους)
Προγραμματισμένα ορυχεία ΔΕΗ
1204,78
Παραχωρημένα στη ΔΕΗ για μελλοντική χρήση
424
Κοιτάσματα Ιδιωτών
139,23
Κοιτάσματα Ελασσόνας, Δράμας
1.068
Κοίτασμα Φιλίππων
5.000

Τα κοιτάσματα που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ είναι 1628,78 εκατ. τόνοι.
Όλα τα υπόλοιπα, μαζί με διάσπαρτα κοιτάσματα σε όλη την Ελλάδα διατίθενται σε όποιον ιδιώτη επιθυμεί.
Έχουν ήδη δε αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΕ ιδιωτικοί Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειες με καύσιμο το λιγνίτη από το 2005, μόνο στο νομό Φλώρινας. Δεν έγιναν ποτέ!! 
Επομένως:
Κοιτάσματα διαθέσιμα υπάρχουν. Άδειες σε ιδιώτες επίσης.
Πρόθεση από τους ιδιώτες, να προβούν σε κολοσσιαίες επενδύσεις, με μεγάλο κόστος συντήρησης και λειτουργίας και τεράστιο χρόνο απόσβεσης, δεν υπάρχει. Πόσο μάλλον δε όταν τους παρέχονται με το παρόν νομοσχέδιο, φθηνά και εύκολα. 

Μύθος 4: «Η πώληση της μικρής ΔΕΗ θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα ρίξει τις τιμές.»

Η εμπειρία της απελευθέρωσης της αγοράς της Ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη και στον κόσμο, έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί ανταγωνισμός στην αγορά ΗΕ.
Στην Ευρώπη μετά από 15 και πλέον χρόνια απελευθέρωσης – απορρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έχουμε οδηγηθεί σε ολιγοπωλιακές καταστάσεις, όπου μόνο ο λεγόμενος όμιλος Magritte (RWE, E.ON, GDF Suez, ΕNEL ENI, Gas Natural, Vattenfall) κατέχει πλέον του 50% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής. Η ολιγοπωλιακή αγορά, σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις των ΑΠΕ έχουν εκτοξεύσει τα τιμολόγια  στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα έχουν επιδεινωθεί οι υπηρεσίες καθώς και η αξιοπιστία των δικτύων.
Τα τρία βασικά προτάγματα των θιασωτών της  ιδιωτικοποιήσεως των κοινωφελών επιχειρήσεων: ανταγωνισμός, πτώση τιμών, καλύτερες  υπηρεσίες έχουν απλά αποτύχει.
Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα νομοτελειακά θα αυξηθούν!
·     Γιατί χάνεται η οικονομία κλίμακος.
·   Γιατί η ΔΕΗ θα στερηθεί σημαντικότατο τμήμα της «φθηνής» της παραγωγής, η οποία της επέτρεπε να ασκεί κοινή τιμολογιακή πολιτική, ιδιαίτερα προς όφελος της νησιωτικής Ελλάδας, όπου το κόστος παραγωγής είναι πολλαπλάσιο του τιμολογίου πώλησης. Γι’ αυτό στη Μικρή ΔΕΗ δε συμπεριλαμβάνονται νησιωτικές μονάδες!
·     Γιατί τα ελλείμματα της ΔΕΗ από τα κοινωνικά τιμολόγια και τις ΥΚΩ θα αυξηθούν.
·   Γιατί επιπροσθέτως υποχρεώνεται, βάσει του σχεδίου της  ΡΑΕ, στη δημοπράτηση φθηνής λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής  (ΝΟΜΕ) , σε τιμές κάτω του κόστους, επιβάρυνση που καταλήγει πάλι στον καταναλωτή.
·  Γιατί το επιδιωκόμενο Ενιαίο μοντέλο των Ευρωπαϊκών αγορών (target model) με τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειες στο Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο Ενέργειας, έχει ως σκοπό τη σύγκλιση των τιμών (price coupling) σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια ματιά στα παραπάνω διαγράμματα της EUROSTAT, αρκεί για να διαπιστώσει κανείς τις αντικειμενικές αυξήσεις που θα επέλθουν στην τιμή του Ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές και τη βιομηχανία, ώστε να συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
·    Γιατί οι συνολικές χρεώσεις που συνδέονται με το ηλεκτρικό ρεύμα προσδιορίζονται με βάση την κερδοφορία των ιδιωτών παραγωγών.

Μύθος 5: «Η πώληση της ΔΕΗ θα φέρει νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη!»

Δεν πρόκειται για επένδυση κεφαλαίου, ούτε δημιουργία νέων υποδομών και θέσεων εργασίας. Αντιθέτως, πρόκειται για υφαρπαγή έτοιμων πανάκριβων υποδομών και επενδύσεων που η ΔΕΗ ως δημόσια επιχείρηση έκανε στην υπηρεσία του κοινωνικού οφέλους με απόσβεση κεφαλαίου 25 και πλέον χρόνων, κάτι αδιανόητο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Χωρίς κανένα επενδυτικό ρίσκο. Έτοιμες υποδομές, έτοιμο και εύκολο κέρδος!
Όσο για τις θέσεις εργασίας, όχι μόνο νέες δεν πρόκειται να δημιουργηθούν, αλλά και οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας θα είναι επισφαλείς υπό την πίεση της κερδοφορίας του ιδιώτη.

Μύθος 6: «Η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ ωφέλησε τον Έλληνα καταναλωτή. Δημιουργήθηκε ανταγωνισμός και υπάρχει καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Γιατί λοιπόν όχι και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ;»

·     Η ΔΕΗ είναι εξόρυξη, βαριά βιομηχανία και δίκτυα.
Η τηλεφωνία δεν απαιτεί τις βιομηχανικές επενδύσεις και τις επενδύσεις στην εξόρυξη των καυσίμων που απαιτεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αντίθεση με τον ΟΤΕ, το μεγάλο κόστος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι το καύσιμο, το κόστος του οποίου είναι ανελαστικό.
·   Η βελτίωση των υπηρεσιών και η μείωση του κόστους μετά την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, συνέβη ταυτόχρονα με τη μετάβαση της τεχνολογίας από αναλογική σε ψηφιακή.
·   Η ανάπτυξη νέων εταιριών δεν στηρίχθηκε στον διαμελισμό του ΟΤΕ. Χρησιμοποιήθηκε η υποδομή του δικτύου του ΟΤΕ.
·  Εάν είναι τόσο επιτυχημένη η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ και η απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, τότε γιατί στη Ρουμανία πληρώνει 6€ για τα 50Mbps, ενώ στην Ελλάδα για τα 50Mbps πληρώνουμε 48€;!!
Πάντως ας θυμηθούμε ότι η παρακολούθηση τηλεφώνων, ακόμη και του πρωθυπουργού της χώρας, έγινε μέσω ιδιωτικής εταιρείας.

Μύθος 7: «Πωλείται η μικρή ΔΕΗ για να κατασκευαστεί η Λιγνιτική μονάδα της Πτολεμαΐδας 5»

Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος ή επιχειρηματίας που να πουλά 2.768MW για να φτιάξει 660MW! Έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει ήδη δάνειο 739 εκατομμυρίων για την κατασκευή του Σταθμού.
Είναι η απόδειξη της πλήρους υποταγής στους τοκογλύφους και στα εγχώρια και ξένα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα, της καταλήστευσης της δημόσιας περιουσίας, της μεταφοράς δημόσιου πλούτου σε ιδιώτες.

Μύθος 8: «Οι υδάτινοι πόροι της ΔΕΗ που χρησιμοποιούνταν για άρδευση θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται από τους αγρότες»

Τα υδροηλεκτρικά της Πλατανόβρυσης και του Θησαυρού μόνο αρδεύουν 1,3 εκατομμύρια στρέμματα. Στο σύνολο οι προς ιδιωτικοποίηση ΥΗΣ αρδεύουν 2,5 εκατομμύρια στρέμματα! Χωρίς να λαμβάνονται υπόψη το φράγμα της Γρατινής που τροφοδοτεί τον ΑΗΣ Κομοτηνής και το φράγμα της Παπαδιάς που τροφοδοτεί τον ΑΗΣ Μελίτης που μυστηριωδώς δεν αναφέρονται καν στο υπόψη νομοσχέδιο!!
Για να ποτίσουν οι αγρότες τους θερινούς μήνες, τις πρώτες πρωινές ώρες, πρέπει η Πλατανόβρυση να μπει σε λειτουργία στις 3πμ.
Ποιος ιδιώτης θα εισφέρει στο σύστημα σε ώρες μη αιχμής εις βάρος της κερδοφορίας του;
Τι τιμολόγιο για το νερό άρδευσης των αγροτών θα διαμορφωθεί για να διασφαλιστεί η κερδοφορία του ιδιώτη;

Δεν πουλιέται απλά η ΔΕΗ. Πουλιέται η γη, το νερό, ο ορυκτός πλούτος της χώρας. Πουλιέται η χώρα!

·    Οι μονάδες που εντάσσονται στη νέα εταιρεία είναι οι πιο σύγχρονοι και αποδοτικοί ΥΗΣ, ο πιο σύγχρονος λιγνιτικός σταθμός Μελίτη Ι,  με ήδη κατασκευασμένο το 70% της υποδομής της Μελίτης ΙΙ, ο σταθμός του Αμυνταίου (Ι&ΙΙ) που με κατάλληλη περιβαλλοντική αναβάθμιση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα χρόνια λειτουργίας του, ο ΑΗΣ Κομοτηνής, που συμβάλλει στην ευστάθεια του δικτύου και κατασκευάστηκε για εθνικούς λόγους στην περιοχή της Θράκης, και λόγω της υψηλής θερμογόνου δύναμης, τα φιλέτα των λιγνιτικών κοιτασμάτων Αμυνταίου, Βεύης, Λακκιάς, Κλειδίου, Μελίτης, Κομνηνών. 
·   Μετά την κατασκευή της νέας μονάδας στη Φλώρινα και λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τη μέση θερμογόνο δύναμη του λιγνίτη των εκχωρούμενων Ορυχείων, το μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης των νέων Μονάδων και την προγραμματισμένη απόσυρση των παλαιών μονάδων της ΔΕΗ, το παραγωγικό δυναμικό της εν λόγω νέας ιδιωτικής εταιρείας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό του 30% της ΔΕΗ. 
·   Παραδίδονται αναιτιολόγητα σε κερδοσκοπικά συμφέροντα τεράστιες εκτάσεις γης, πλούσιες σε κοιτάσματα λιγνίτη, παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές, οι λίμνες των ΥΗΣ, τα οικόπεδα των ΑΗΣ. 
   Μόνο οι γαίες των φραγμάτων είναι 56.000 στρέμματα, λίγο μικρότερη έκταση από τη Μύκονο ή τη Σαντορίνη… Όλος ο κάμπος της Φλώρινας θα παραδοθεί σε έναν ιδιώτη, έναν φεουδάρχη! Μόνο που οι παραχωρημένες γαίες των ορυχείων φτάνουν μέχρι τα σύνορα με τα Σκόπια! Ποιός θα εξασφαλίσει ότι δεν θα αξιοποιηθεί η νεοαποκτημένη ιδιοκτησία των εκτάσεων αυτών, δίπλα στα βόρεια σύνορα της χώρας, για εθνικά επικίνδυνες στοχεύσεις; 
·  Πωλούνται 322 εκατομμύρια τόνοι κοιτασμάτων λιγνίτη υψηλής θερμογόνου δύναμης. Με ποιο σχεδιασμό διασφαλίζεται η ορθολογική εκμετάλλευση τους και η αποκατάσταση των Ορυχείων και επαναπόδοση των εκτάσεων αυτών στις τοπικές κοινωνίες για παραγωγικούς και κοινωφελείς σκοπούς; 
·  Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί παραγωγής αποτελούν έργα πολλαπλού σκοπού. Πρόκειται για πανάκριβες επενδύσεις, εθνικής και στρατηγικής σημασίας, που δεν αποσβένουν το κόστος επένδυσης μέσω της ηλεκτροπαραγωγής.  Η λειτουργία των ΥΗΣ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσδιορίζεται με προτεραιότητα την κερδοφορία, αλλά την ορθή διαχείριση των υδάτων, των ποταμών και των λιμνών στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και της τοπικής οικονομίας, καθώς και την εξυπηρέτηση της ευστάθειας και ασφάλειας του Συστήματος. 
   Να σημειωθεί ότι οι ΥΗΣ Θησαυρού και Πλατανόβρυσης είναι οι πιο σύγχρονοι λειτουργούντες ΥΗΣ! Ο ΥΗΣ Θησαυρού είναι ταυτόχρονα αντλιοταμιευτικός, εξαιρετικής απόδοσης, συμβάλλοντας με τον πιο βέλτιστο τρόπο στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, εκμεταλλευόμενος την περίσσεια ενέργειας στο δίκτυο κατά τις νυχτερινές ώρες από τους λιγνιτικούς σταθμούς. Οι ΥΗΣ εξασφαλίζουν πόσιμο νερό στους κατοίκους, νερό άρδευσης σε 2,5 εκατομμύρια στρέμματα γεωργικής γης συνεισφέροντας στη γεωργική παραγωγή και στη αντιπλημμυρική προστασία. Τα φράγματα του Πουρναρίου βρίσκονται εξαιρετικά κοντά στην πόλη της Άρτας. Γι΄αυτό και η διαχείριση της στάθμης των υδάτων είναι εξαιρετικά συντηρητική. Θα αφεθεί η ασφάλεια μιας ολόκληρης πόλης στη διαχείριση του ιδιώτη που θα επιδιώξει μεγιστοποίηση του κέρδους μέσα από τη μείωση του κόστους συντήρησης του φράγματος ή της αύξησης της στάθμης; Πόσες πλημμύρες βιώνουν οι κάτοικοι της Θράκης στον Έβρο από την υψηλή στάθμη των φραγμάτων της Βουλγαρίας;             
·   Οι υπό εκποίηση Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί Παραγωγής παρέχουν τηλεθέρμανση στους γειτνιάζοντες Δήμους και κοινότητες. Την απώλεια εσόδων που είχε η ΔΕΗ λόγω της μείωσης της παραγωγικής ικανότητας των μονάδων στο όνομα του κοινωνικού οφέλους θα την επωμιστεί και ο ιδιώτης; Μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε όπως ορίζουν οι νόμοι της αγοράς αυξημένα, ανταποδοτικά τιμολόγια. Επιπλέον, εάν δεν προχωρήσει ο ιδιώτης σε κατασκευή νέας Μονάδας στο Αμύνταιο και δεν γίνουν οι περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις των μονάδων Ι&ΙΙ, θα προκύψει αμεσότατο πρόβλημα με τις τηλεθερμάνσεις του δήμου Αμυνταίου και των οικισμών Φιλώτα και Λεβαίας. 
·    Χαρίζονται 2.000.000 καταναλωτές, χωρίς να ρωτούνται και δεσμεύονται από τον ιδιώτη για τέσσερις μήνες! Με νόμο καταργούνται οι κανόνες της «ελεύθερης» αγοράς για να εξασφαλιστεί η πελατειακή βάση των ιδιωτών, σε έναν Νόμο ο οποίος επαγγέλλεται την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας! Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2009/72/ΕΚ. 
·  Πωλείται ακόμη η αναγνωρισμένη με το νόμο 2733/99 (άρθρο 34) τεράστια ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ, η οποία είναι ενσωματωμένη στα πάγια και της μικρής ΔΕΗ. Μέχρι και το 1999 η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού της ΔΕΗ διενεργούνταν από την ίδια χωρίς να καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές. Ο Ν.4491/1966 κατέστησε τη ΔΕΗ εργοδότη - ασφαλιστή, ενώ οι εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 «περιέρχονται εις την ΔΕΗ» και αξιοποιούνται από την ίδια την Επιχείρηση για να γίνουν οι επενδύσεις της, αποφεύγοντας τον πανάκριβο δανεισμό. Για να μετοχοποιηθεί η ΔΕΗ, το κράτος ανέλαβε με το ν.2773/1999, άρθρο 34 να υποκαταστήσει πλήρως τη ΔΕΗ στην υποχρέωση ασφάλισης, ενώ οι εισφορές έμειναν ενσωματωμένες στην περιουσία της ΔΕΗ. Σύμφωνα με την από 31-12-2007 επικαιροποίηση της περιουσίας αυτής από την εταιρία PRUDENTIAL υπολογίστηκε στο ύψος των 4,083 τρις δρχ, δηλαδή 12 δις €. 
   Με ποια αναλογιστική μελέτη έχει προσδιοριστεί η ασφαλιστική περιουσία στις υπό ιδιωτικοποίηση εταιρίες της μικρής ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ; Επί της ουσίας, με αυτόν τον τρόπο μεθοδεύεται η εξαφάνιση της τεράστιας αυτής περιουσίας. Εύλογα αναμένεται η νομική αντίδραση των άμεσα ενδιαφερομένων, εργαζομένων και συνταξιούχων. 
·   3.000 εργαζόμενοι μεταβιβάζονται χωρίς να ρωτούνται, χωρίς δικαίωμα επιλογής, χωρίς  δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη εταιρεία του Ομίλου, με άγνωστο εργασιακό μέλλον, με ισχύ της συλλογικής τους σύμβασης για όσο δεν καταγγέλλεται, με απελευθερωμένες τις μαζικές απολύσεις, καταστρατηγώντας στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια ανθρώπων που συνεισέφεραν στην ΔΕΗ και στον τόπο για δεκαετίες. Βορά στην κερδοφορία του ιδιώτη!  Σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατά τα άλλα επαγγέλλεται τη δημοκρατία και την ελευθερία του ατόμου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ με βάση τα παραπάνω και δεδομένου:

·    Ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι Κοινωνικό Αγαθό στο οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ΟΛΟΙ και δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο επιχειρηματικής κερδοσκοπίας.
·    Ότι οι προς πώληση υποδομές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πληρώθηκαν με πόρους που προήλθαν από τον Ελληνικό λαό και από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ και αποτελούν Εθνικό πλούτο και περιουσία όλων των Ελλήνων
·   Ότι θίγονται τα συμφέροντα των κοινωνιών, των αγροτών και όλων των πολιτών, των εργαζομένων και της ΔΕΗ.
·     Ότι εκχωρείται Δημόσιος πλούτος και η διαχείρισή του, Στρατηγικής και Εθνικής σημασίας, σε ιδιώτες προς χάριν του οικονομικού κέρδους
Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο προτεινόμενο σχέδιο Νόμου, καλούμε για την άμεση απόσυρσή του και δηλώνουμε ότι θα αντιπαλέψουμε με κάθε πρόσφορο και δυνατό μέσο την ψήφισή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου