Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Επάνδρωση με τεχνικό προσωπικό των κενών θέσεων της 3ης - 4ης και της 5ης των Μονάδων των ΑΗΣ Μεγ/λης.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
                                                                      ΜΕΓ/ΛΗ:  27 - 4 - 2015
                                                                         Αρ. Πρωτ.: 1419  
Προς:  Πρόεδρο & ΔΝΣ ΔΕΗ Α.Ε.:
κ. Παναγιωτάκη Εμμανουήλ

Κύριε Πρόεδρε, 
Καταρχάς σας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και σας ευχόμαστε δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας. 
Σοβαρά προβλήματα δημιουργούνται στις Μονάδες των ΑΗΣ Μεγαλόπολης από την έλλειψη τεχνικού προσωπικού βασικών θέσεων εργασίας στον Τομέα Λειτουργίας και στον Τομέα Συντήρησης, με αποτέλεσμα η μη έγκαιρη κάλυψη τους να δημιουργεί μεγάλη πιθανότητα κινδύνου για την ασφάλεια της Μονάδας, αλλά και για την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων.
Η καλή θέληση, το φιλότιμο και η αντοχή του υπάρχοντος προσωπικού έχουν εξαντληθεί, αφού προσπαθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα σε δύσκολες και αντίξοες εργασιακές συνθήκες και πάνω από τις φυσιολογικές του δυνατότητες για να ανταποκριθεί στην εργασία του.
Η μη επάνδρωση με προσωπικό προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. 
1. Στην 3η Μονάδα του ΑΗΣ - Μ οι κενές θέσεις έχουν ως κάτωθι:
 Α. Τομέας Λειτουργίας 
·   Στο Σύστημα Λιγνίτη, υπάρχει 1 κενή θέση Επιτηρητή του Συστήματος, υπάρχουν 4 εργαζόμενοι αντί για 5.
·  Στο Σύστημα Λιγνίτη, εδώ και αρκετά χρόνια είναι κενές οι 5 θέσεις μόνιμου εργάτη φυλακής (βάρδια). Καλύπτονται με εργαζόμενους από εταιρείες εργολάβων, κάτι το οποίο δημιουργεί συνεχή προβλήματα με την παραβίαση της εργατική νομοθεσίας (ωράρια εργασίας, μη δηλωμένοι αρκετές φορές εργαζόμενοι, μη πληρωμή τους από  τις εταιρείες, μη τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας, κλπ).
·   Στο Σύστημα Εκφόρτωσης Τέφρας, υπάρχει κενή 1 θέση Χειριστή Πίνακα του Συστήματος, υπάρχουν 4 εργαζόμενοι αντί για 5.
· Στο Σύστημα Εκφόρτωσης Τέφρας, υπάρχει κενή 1 θέση μόνιμου εργάτη (βάρδια), υπάρχουν 4 εργαζόμενοι αντί για 5.
· Στη θέση Μηχανοτεχνίτη φυλακής, υπάρχει κενή 1 θέση, υπάρχουν 4 εργαζόμενοι αντί για 5.
Β. Τομέας Χημείου 
·      Στον Τομέα Χημείου, οι Χειριστές Κατεργασίας ύδατος αντί για 5 φυλακές με 3 εργαζόμενους ανά φυλακή έχουν μείνει 13, υπάρχουν 2 κενές θέσεις.
·      Στο Σ.Κ.Υ.Β.Α., υπάρχει 1 κενή θέση. 
·      Στο Σύστημα Αποθείωσης, υπάρχουν 5 κενές θέσεις, αντί για 20 υπάρχουν 15 εργαζόμενοι. 
2.  Στην 4η Μονάδα του ΑΗΣ Μ - Β οι κενές θέσεις έχουν ως κάτωθι:
 Α. Τομέας Λειτουργίας 
·      Στη θέση του Χειριστή Ηλεκτρικού Πίνακα (Εργοδηγοί - Αρχιτεχνίτες), εδώ και 1 χρόνο υπάρχουν 4 εργαζόμενοι αντί για 5.
· Στη θέση του Ηλεκτροτεχνίτη φυλακής, υπάρχουν για περισσότερο από 1,5 χρόνο 4 εργαζόμενοι αντί για 5.
· Στη θέση του Βοηθού Μηχανικού Φυλακής, υπάρχουν εδώ και 4 μήνες 3 εργαζόμενοι αντί για 5.
·   Στη θέση του Χειριστή Πίνακα Λέβητα, υπάρχουν εδώ και 3 μήνες 4 εργαζόμενοι αντί για 5.
·  Στη θέση του Επιτηρητή Στροβίλου υπάρχουν εδώ και 7 μήνες 4 αντί για 5 εργαζόμενοι.
·      Στο Σύστημα Λιγνίτη υπάρχει 1 κενή θέση Επιτηρητή εδώ και 5 μήνες.
·   Στο Σύστημα Λιγνίτη εδώ και 1,5 χρόνο είναι κενές οι 5 θέσεις μόνιμου εργάτη φυλακής (βάρδια). Καλύπτονται με έκτακτους εργαζόμενους με 8μηνες συμβάσεις. 
Η παραπάνω κατάσταση έχει ως συνέπεια να καταπονούνται οι εργαζόμενοι αφού εργάζονται στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σε 12ωρη βάση.
Πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες ώρες υπερωριακής απασχόλησης και μάλιστα 10-12 συνάδελφοι εργάζονται χωρίς να αμείβονται λόγω του πλαφόν και ταυτόχρονα πληρώθηκαν 300 οφειλόμενες Αναπαύσεις το 2014. 
Β. Τομέας Χημείου 
·   Στον Τομέα Χημείου, οι Χειριστές Κατεργασίας ύδατος αντί για 5 φυλακές με 3 εργαζόμενους ανά φυλακή που υπήρχαν από την αρχή λειτουργίας της Μονάδας, εδώ και 10 μήνες έχουν μείνει σε 4 φυλακές και μάλιστα θα αναλάβουν και έργο της IV Μονάδας.
·      Με την ανάληψη έργου της 5ης Μονάδας θα πρέπει να υπάρξει επάνδρωση με 1 άτομο ανά φυλακή.
 Γ. Τομείς Συντήρησης 3ης & 4ης Μονάδας 
Τα Συνεργεία της Συντήρησης έχουν αποδυναμωθεί από προσωπικό, αφού τα προηγούμενα χρόνια αρκετοί συνάδελφοι μετακινήθηκαν στον Τομέα Λειτουργίας για να καλύπτουν τα κενά σε όποια πόστα υπήρχαν και ταυτόχρονα υπήρξαν και αρκετές συνταξιοδοτήσεις.
Επιβάλλεται η επάνδρωση των Συνεργείων της Συντήρησης με μόνιμο τεχνικό προσωπικό ως προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, διατήρησης της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που χάνεται και μείωσης της παραχώρησης εργασιών σε εργολάβους. 
Δ. Έκτακτο προσωπικό 3ης & 4ης Μονάδας
Στα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την μη επάνδρωση με μόνιμο προσωπικό δεν κατέστη δυνατό ούτε μέσω πρόσληψης έκτακτου προσωπικού  προσωρινά να συμβάλουν στην κάλυψη βασικών αναγκών της Μονάδας.
Το 2013 προσλήφθηκαν στην 4η Μονάδα του ΑΗΣ Μ - Β, 9 άτομα με 8μηνη σύμβαση και 7 με 2μηνη. Το 2014 προσλήφθηκαν 7 άτομα με 8μηνη σύμβαση και 5 με 2μηνη.
Το 2013 προσλήφθηκαν στην 3η Μονάδα του ΑΗΣ - Μ, 13 άτομα με 8μηνη σύμβαση και 6 με 2μηνη. Το 2014 προσλήφθηκαν 10 άτομα με 8μηνη σύμβαση και 5 με 2μηνη.
Η ουσιαστική αύξηση έκτακτου προσωπικού - μέχρι την κάλυψη με μόνιμο - ιδιαίτερα με 8μηνες συμβάσεις, επιβάλλεται για την κάλυψη βασικών αναγκών της Μονάδας (καθαριότητα - φύλαξη - καντίνα, κλπ). 
3.  Στην 5η Μονάδα του ΑΗΣ Μ - Β  οι κενές θέσεις έχουν ως κάτωθι:
Σοβαρό πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει η μη επάνδρωση της με το απαραίτητο μόνιμο τεχνικό προσωπικό. Σήμερα υπάρχουν και έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης 10 εργαζόμενοι.
Παρά τα υπομνήματα μας, τις συναντήσεις με την Ιεραρχία της Γ.Δ/Π., τις ερωτήσεις στο κοινοβούλιο, δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση.
Η μη επαρκής στελέχωση της νέας Μονάδας από τη Διοίκηση της ΔΕΗ μέχρι σήμερα ισοδυναμεί με απαξίωσή της και τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της στο μέλλον.
Για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της 5ης Μονάδας χρειάζονται τουλάχιστον 30 άτομα.
Με δεδομένο ότι έχει ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία και ότι υπάρχουν μόνο 10 διαθέσιμοι εργαζόμενοι πρέπει να γίνουν άμεσα 20 νέες προσλήψεις.

Κύριε Πρόεδρε, 
Το συνδ. κίνημα έχει επισημάνει αρκετό καιρό τα παραπάνω προβλήματα και τις συνέπειες τους για την Επιχείρηση και τους εργαζόμενους, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει καταστεί δυνατή η επίλυση τους.
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγαλόπολης ζητά την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων προσωπικού σ’ όλα τα πόστα του Τομέα Λειτουργίας και της Συντήρησης της 3ης - 4ης και 5ης Μονάδας των ΑΗΣ Μεγ/λης με μόνιμο τεχνικό προσωπικό ή με την μετακίνηση πλεονάζοντος προσωπικού από άλλες Υπηρεσιακές Μονάδες. 
Ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπίσετε τα παραπάνω προβλήματα των Μονάδων, ως άμεσης προτεραιότητας ζητήματα και σε συνάντηση μαζί σας το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας για την κατάσταση των προβλημάτων της Επιχείρησης στο Ενεργειακό Κέντρο της Μεγαλόπολης.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου