Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

Έλλειψη προσωπικού στο ΙΚΑ Τρίπολης

                                ΥΠΟΜΝΗΜΑ

                                                                  ΜΕΓ/ΛΗ:  20 - 4 - 2015
                                                                  Αρ. Πρωτ.:  1418 

Προς:  Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
            κ. Στρατούλη Δ.
                                      
Κύριε Υπουργέ,
  
Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ στην Τρίπολη λόγω έλλειψης προσωπικού.
Αποτέλεσμα της κατάστασης που διαμορφώνεται από την έλλειψη προσωπικού είναι η δυσκολία των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και οι συχνές διαμαρτυρίες τους για την μη έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση τους. 
Μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά της παραπάνω
κατάστασης είναι τα κάτωθι: 
Στο Γραφείο Απονομών Συντάξεων που εκδίδει αποφάσεις για 3 Νομούς (Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας), με εκκρεμείς υποθέσεις περισσότερες από 2500, υπηρετεί 1 υπάλληλος.
Στο Τμήμα Συντάξεων η διεκπεραίωση των αιτημάτων καθυστερεί σε κάποιες περιπτώσεις και πάνω από 25 μήνες.
Στο Γραφείο Διαδοχικής Ασφάλισης που εκδίδει αποφάσεις και για τους 3 Νομούς και διακινεί αλληλογραφία με 1300 εκκρεμείς υποθέσεις υπηρετεί 1 υπάλληλος.
Στην Ανακεφαλαίωση Συντάξεων εκκρεμούν περισσότερες από 2000 υποθέσεις και υπηρετεί 1 υπάλληλος.
Στο Τμήμα Εσόδων υπηρετεί 1 υπάλληλος για τις κοινές επιχειρήσεις και 1 υπάλληλος για τα οικοδομικά έργα με αποτέλεσμα την πλήρη απουσία ουσιαστικών ελέγχων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΙΚΑ Τρίπολης και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο το Νομό Αρκαδίας. 
Η παραπάνω κατάσταση λόγω της έλλειψης προσωπικού καθιστά αδύνατη την εύρυθμη λειτουργία του Υποκαταστήματος, τη μη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων καθώς και την υπεράσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού. 
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγ/λης για την ομαλή, εύρυθμη λειτουργίας του ΙΚΑ Τρίπολης και την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων ζητά:
·  Την άμεση ενίσχυση του ΙΚΑ Τρίπολης με το αναγκαίο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου των επιχειρήσεων. 
·  Τη δημιουργία Κέντρου έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων σε Αργολίδα και Λακωνία.
·     Τη δημιουργία Κέντρου Ανακεφαλαίωσης στην Αργολίδα.
·     Την έκδοση αποφάσεων από το Κέντρο Ανακεφαλαίωσης στην Σπάρτη.
Ευελπιστούμε στην άμεση επίλυση των παραπάνω προβλημάτων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ασφαλιστικού μας φορέα.                          
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: κ. Ρωμανιά Γ.
Διοικητή ΙΚΑ: κ. Σπυρόπουλο Ρ.
Υποδιοικητή ΙΚΑ: κ. Θεωνά Ι.
Διευθύντρια ΙΚΑ Τρίπολης: κ. Τσιπιανίτη Σ.
Βουλευτές Ν. Αρκαδίας
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας

ΜΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου