Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Παραχώρηση εργασιών λίπανσης Τ/Δ σε εργολαβία από τη ΔΛΚΜ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

                                                                             ΜΕΓ/ΛΗ:  4 - 5 - 2015
                                                                             Αρ. Πρωτ.:  1422

Προς:  Γ.Δ./ΟΡ.: κ. Νικολακάκο Π.

Κύριε Γενικέ,

Πληροφορούμαστε με έκπληξη ότι η ΔΛΚΜ μελετά και ετοιμάζει διακήρυξη για να παραχωρήσει σε εργολαβία τις εργασίες λίπανσης αναδιπλωτών, των σταθμών κίνησης (κεφαλές) και σταθμών επιστροφής (ουρές) των ταινιόδρομων.
Οι εργασίες αυτές μέχρι σήμερα γίνονταν από το μόνιμο προσωπικό του ΛΚΜ.
Η επιλογή αυτή δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά για τους λόγους τους οποίους προκρίνει η ΔΛΚΜ για μία εργασία η οποία μπορεί να εκτελείται από τη ΔΕΗ. 
Η παραχώρηση των εργασιών αυτών σε εργολαβία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την τοποθέτηση του νέου Προέδρου και ΔΝΣ της Επιχείρησης για μείωση των εργολαβιών στην  ακρόαση του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. 
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγ/λης ζητά:
·      Την ακύρωση κάθε σχεδιασμού για την παραχώρηση των παραπάνω εργασιών λίπανσης του πάγιου εξοπλισμού σε εργολαβία και την εκτέλεση τους από προσωπικό του ΛΚΜ με την συνδρομή και έκτακτου προσωπικού. 
Το συνδ. κίνημα στο χώρο αγωνίζεται για  τον περιορισμό των εργολαβιών και την επάνδρωση των συνεργείων με εργατοτεχνικό προσωπικό. 
Σε καμία περίπτωση δεν θα νομιμοποιήσουμε την ευκολία παράδοσης σε εργολάβους από τη ΔΛΚΜ των παραπάνω εργασιών η οποία οδηγεί σε απαξίωση του προσωπικού και σε βάρος των συμφερόντων της Επιχείρησης.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Διευθυντή ΛΚΜ: κ. Γίδη Κ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου