Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Τροποποίηση Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ - Κ.Μ.)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

                                                                                   ΜΕΓ/ΛΗ:  5 - 5 - 2015
                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 1424 
Προς:  Γ.Δ./ΟΡ.: κ. Νικολακάκο Π.

Θέμα: Τροποποίηση Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ - Κ.Μ.)
  
Κύριε Γενικέ, 
Σε συνέχεια πρόσφατης συνάντησης - συζήτησης μαζί σας και με βάση τη δέσμευση σας σε συνάντηση της προηγούμενης Διοίκησης, της ΓΕΝΟΠ και των Σωματείων του χώρου επανερχόμαστε στο ζήτημα της τροποποίησης του ΕΚΑ - Κ.Μ. που έχει συντάξει η ΔΛΚΜ και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο. 
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγ/λης ζητά την τροποποίηση στη σελίδα 3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, Άρθρο 9 του ισχύοντος ΕΚΑ-Κ.Μ. (ΟΑΕ 230.1/1) σχετικά με την ελάχιστη σύνθεση προσωπικού επάνδρωσης των Κυρίων Μηχανημάτων των ορυχείων του ΛΚΜ όπως καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, σελίδα 27. 
Στη διαδικασία της παραπάνω τροποποίησης επιβάλλεται να υπάρξει άμεσα η αναγκαία διαβούλευση με την ΕΥΑΕ/ΛΚΜ και τα Σωματεία του χώρου. 
Ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπίσετε το παραπάνω θέμα, ως άμεσης προτεραιότητας ζήτημα και θα έχουμε την ευκαιρία να σας εκθέσουμε τις θέσεις μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Διευθυντή ΛΚΜ: κ. Γίδη Κ.
Τ.Α./ΛΚΜ: κ. Σταθουλόπουλο Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου