Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Σ.Ο.Σ ΔΕΗ Μεγ/λης: Εξώδικη Πρόσκληση και Δήλωση

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ 
(Σ.Ο.Σ) Δ.Ε.Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΕΓ/ΛΗ 22200
ΤΗΛ. - ΦAΞ.: 27910 - 25680
Αρ. Εγκρ. Πρωτ. Τρίπολης 138/29-8-97

                                                                               ΜΕΓ/ΛΗ:  2 - 12 - 2011
                                                                               Αρ. Πρωτ.:  1323

ΕΞΩΔΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΙ  ΔΗΛΩΣΗ
Του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ (Σ.Ο.Σ) Δ.Ε.Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ που εδρεύει στην ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (ΠΟΛΥΒΙΟΥ  4) όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
ΚATA
Της  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  Α.Ε  (Δ.Ε.Η Α.Ε)  που έχει  έδρα στην ΑΘΗΝΑ (ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30) νόμιμα εκπροσωπούμενης.

Κύριε Πρόεδρε
Με την παρούσα το Δ.Σ του Σωματείου Ορυχείων - Σταθμών (Σ.Ο.Σ) Δ.Ε.Η Μεγαλόπολης, εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και την καταστρατήγηση των Συλλογικών Συμβάσεων και τις περικοπές των μισθών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
1.   Το σοβαρότερο πρόβλημα που μας απασχολεί ως συνδ. κίνημα στην Μεγαλόπολη είναι η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και η πώληση λιγνιτικών Μονάδων - μεταξύ των οποίων και της Μεγαλόπολης - κάτι που αν προχωρήσει θα οδηγήσει στη διάλυση, την εκποίηση και το ξεπούλημα της Επιχείρησης.
Αντιστεκόμαστε  στη  διάλυση  της  ΔΕΗ στο  ξεπούλημα  λιγνιτικών  Μονάδων και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε το ξεπούλημα Μονάδων της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη.
2.    Με τον Νόμο 4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 -2015», προβλέπονται μισθολογικές ρυθμίσεις, η ισχύς των οποίων αρχίζει από 1.11.2011.
Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 31, παράγραφος 5, αναφέρεται ότι για τις επιχειρήσεις, για τους οργανισμούς και τις εταιρείες της υποπαραγράφου 1β, το μέσο κατά κεφαλήν κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, του οργανισμού ή της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009.
Είναι γνωστό ότι οι υπηρεσίες της Επιχείρησης (ΓΔ/ΑΝΠΟ) επεξεργάστηκαν διάφορα σχέδια για τον τρόπο υλοποίησης της συγκεκριμένης διάταξης του Νόμου και  κατέληξαν σ’ ένα σχέδιο που οδηγεί σε μεγάλες και άδικες μειώσεις στους μισθούς των εργαζομένων «στην πρώτη γραμμή», στα Ορυχεία και τις Μονάδες.
Το σχέδιο για τη μείωση της μισθοδοσίας που εφαρμόστηκε περιέχει μεγάλες περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων στις Μονάδες και στα Ορυχεία. Εάν δε στις μειώσεις αυτές προστεθούν και οι μειώσεις των Νόμων 3833/10 και 3845/10 πραγματοποιείται τεράστια μείωση, μεγαλύτερη  ακόμη και από αυτή που προβλέπεται στον Νόμο 4024/11.
Επιπρόσθετα με την μέθοδο που υπολογίστηκαν οι μειώσεις παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων 3385/2005, 3863/2010 σύμφωνα με τους οποίους καθορίζονται  η αμοιβή για την υπερεργασία, την υπερωρία ημέρας και νύχτας, η αμοιβή της Κυριακής ή της Αργίας καθώς και ο υπολογισμός του ωρομισθίου.
Κύριε Πρόεδρε
Το  Δ.Σ του  Σ.Ο.Σ  Δ.Ε.Η  Μεγαλόπολης με βάση τα παραπάνω καλεί την Διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ να συναισθανθεί και να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της περιοχής διασφαλίζοντας την προοπτική της ΔΕΗ και ταυτόχρονα να διορθώσει την μεγάλη αδικία σχετικά με τις σοβαρές περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων των Ορυχείων και των Μονάδων παραγωγής.
Σε διαφορετική περίπτωση, με ευθύνη του Σωματείου, θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, μηδέ εξαιρουμένων και των απεργιακών κινητοποιήσεων.   

                        Για  το  Δ.Σ  του Σ.Ο.Σ  Δ.Ε.Η  ΜΕΓ/ΛΗΣ

         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
       ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ   Ι.                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ   Κ.
  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γ.Δ/ΟΡ:  κ.  Νικολακάκο  Π.
Γ.Δ/Π:  κ.  Κοπανάκη  Ι.
Γ.Δ/ΑΝΠΟ:  κ. Τριανταφύλης   Γ.
Διευθυντή ΛΚΜ:  κ.  Κουστέρη  Π.
Διευθυντή ΑΗΣ - Μ:  κ. Κάππο  Β.
Διευθυντή ΑΗΣ Μ - Β:  κ. Λαμπρόπουλο Λ.
Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ
Διεύθυνση Σ.ΕΠ.Ε  Πελ/σου
Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης
ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η - Κ.Η.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου