Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

ΑΗΣ Μεγλης: Παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας - Αντεργατική αυθαιρεσία


ΤΔΕ ΕΤΕ/ΔΕΗ ΑΗΣ - Μ & ΤΔΕ ΕΤΕ/ΔΕΗ ΑΗΣ Μ - Β
                                                                      
                               ΥΠΟΜΝΗΜΑ                                                                                                
                                                           ΜΕΓ/ΛΗ: 15 - 11 - 2013
                                                                           Αρ. Πρωτ.: 1371             
                                                                                   
ΠΡΟΣ:  Αναπληρωτή Διευθυντή ΑΗΣ Μεγαλόπολης:                  κ. Παναγιωτόπουλο Ν.

Θέμα:   Παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας
  
Κύριε Διευθυντά

Με έκπληξη πληροφορούμαστε ότι η Ιεραρχία του Σταθμού έχει αποφασίσει σε υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων της Μονάδας να μην γίνεται η πληρωμή με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία αλλά να χορηγείται αντιστοιχία ανάπαυσης (ρεπό).
Η ενέργεια σας αυτή αποτελεί στοιχείο πρωτόγνωρης αντεργατικής αυθαιρεσίας σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και κατάφωρης παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας.
Σας καλούμε να μην προβείτε σε ενέργειες που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία και κάθε θεσμοθετημένο συλλογικό δικαίωμα των εργαζομένων.
Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλλασόμεθα για κάθε νόμιμη ενέργεια κάθε μορφής και διάρκειας, μηδέ εξαιρουμένης και της απεργιακής κινητοποίησης.
                                   Για  το  Δ.Σ  του  Σ.Ο.Σ  ΔΕΗ  ΜΕΓ/ΛΗΣ                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.                     ΝΙΚΗΤΑΣ  Γ.

                           Για την ΤΔΕ  ΕΤΕ/ΔΕΗ  ΑΗΣ Μ - Β
                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                ΣΙΑΚΩΤΟΣ Ν.                            ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ.
                              
                            Για την ΤΔΕ  ΕΤΕ/ΔΕΗ  ΑΗΣ - Μ
                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΨΩΡΟΜΥΤΗΣ Γ.                               ΔΑΝΙΑΣ Γ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γ.Δ/Π.:  κ. Κοπανάκη  Ι.    -    ΓΔ/ΑΝΠΟ:  κ. Δαμάσκο Γ. - Διευθυντή ΔΕΘ:  κ. Παναγιάρη  Ε.  -   Διευθυντή ΑΗΣ Μεγ/λης - Β: κ. Λαμπρόπουλο Λ. -  Σ.ΕΠ.Ε  -  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ  -  Ε.Κ.Αρκαδίας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου