Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
                            ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
                              Ν.  3863/2010  άρθρο  10

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
Ενημέρωση γαι το ασφαλιστικό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου