Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΡΑΕ: Έτσι θα υπολογίζεται το κόστος CO2 στις Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής


Τη μεθοδολογία με την οποία οι θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού θα ενσωματώνουν το κόστος εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις προσφορές που υποβάλλουν για την είσοδό τους στην Ημερήσια Αγορά, έθεσε σήμερα σε διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Το κόστος αυτό θα είναι μια νέα συνιστώσα του μεταβλητού κόστους που δηλώνεται από τις μονάδες. Η μέθοδος είναι κοινή τόσο για το μεταβατικό στάδιο μέχρι το 2012, όσο και από το 2013 οπότε παύουν να υφίστανται δωρεάν δικαιώματα εκπομπών και οι μονάδες θα πληρώνουν για το σύνολο των ρύπων που εκπέμπουν.
Συνοπτικά οι ετήσιες προβλεπόμενες εκπομπές CO2 θα αποτιμώνται σε μηνιαία βάση, πολλαπλασιαζόμενες με κατάλληλο δείκτη που αντανακλά τη δυναμική των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπών (μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού εμπορίας δικαιωμάτων). Το κόστος εκπομπών που θα προκύπτει θα διαιρείται με την προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή της μονάδας, καθώς θεωρείται ομοιόμορφο ανά παραγόμενη Μεγαβατώρα για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης καυσίμου.
Η ΡΑΕ προβλέπει επιπλέον δικλείδες ασφαλείας αλλά και εκ των υστέρων ποινές για τυχόν ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις - προσφορές εκ μέρους των μονάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου