Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Σχετικά με τη συμφωνία ΔΕΗ-DAMCO


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
12 - 8 – 2013

Καταστροφική για τα συμφέροντα της ΔΕΗ είναι η απόφαση της διοίκησης της Επιχείρησης να προχωρήσει στη σύσταση κοινής εταιρίας μαζί με την εταιρία Damco Energy του Ομίλου Κοπελούζου.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έγκαιρα είχε επισημάνει τους λόγους για τους οποίους η συμφωνία αυτή ήταν ετεροβαρής και βλαπτική για τα συμφέροντα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Είχε εκφράσει μάλιστα έντονα τη διαφωνία της παρεμβαίνοντας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Η διοίκηση της ΔΕΗ αντί να παρακολουθεί την κατάρρευση του δικτύου των πρακτορείων της και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούν οι ελλείψεις προσωπικού, θα μπορούσε να αναδιαρθρώσει το Εμπορικό της δίκτυο προς όφελος της ίδιας αλλά και των καταναλωτών.
Η απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης είναι απαράδεκτη γιατί εκχωρεί περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ σε ιδιώτη και καταστροφική γιατί αποδυναμώνει την ίδια τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Η συμφωνία ανάμεσα στη ΔΕΗ και τον Όμιλο Κοπελούζου είναι στον «αέρα» τόσο επιχειρηματικά (επένδυση σε μια αγορά που βρίσκεται σε κρίση όπως είναι αυτή των οικιακών φωτοβολταικών) όσο και νομικά (δεν προηγήθηκε σχετικός διαγωνισμός) και η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θα αγωνιστεί με κάθε πρόσφορο μέσο ενάντια σ’ αυτή την απόφαση ώστε να ακυρωθεί στην πράξη.
                                              ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης

Πρόσκληση από τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης για Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου ΜεγαλόποληςΠρόσκληση από τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης για Συνεδρίαση 
Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης

Σας προσκαλούμε όπως, την 20η του μηνός Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 7.00 μ. μ., όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

1)   Σχετικά με το σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης
       της ΔΕΗ.

                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ