Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

Φθορές ταινιών Συστήματος Σταθεροποίησης της 4ης Μονάδας του ΑΗΣ Μεγαλόπολης - Β.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

                                                                                 ΜΕΓ/ΛΗ:  3 - 8 - 2015
                                                                         Αρ. Πρωτ.:  1429

Προς: Γενικό Διευθυντή Παραγωγής: κ. Κοπανάκη Ι.
  
Θέμα:  Φθορές ταινιών Συστήματος Σταθεροποίησης της 4ης 
            Μονάδας του ΑΗΣ Μεγαλόπολης - Β.

Κύριε Γενικέ,
      
Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας παρουσιάζονται στο Σύστημα Σταθεροποίησης λόγω φθορών με συχνά κοψίματα (σχισίματα) στις ταινίες κλειστού τύπου μεταφοράς τέφρας - γύψου ΥΝ 42 και ΥΝ 52, με επιπρόσθετη σοβαρή οικονομική επιβάρυνση της Μονάδας και περιβαλλοντική επιβάρυνση στους χώρους της 4ης Μονάδας και τους δρόμους έξω από αυτήν.
Η φθορά των ταινιών υπάρχει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα όμως τους τελευταίους μήνες η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση του χρόνου μη λειτουργίας και των δυο κλάδων των ταινιών και λόγω των συχνών αποκολλήσεων τους από αστοχία στα κολλήματα από τον εργολάβο στον οποίο έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία. 
Η μη ύπαρξη έγκαιρου προγραμματισμού από την Τοπική Διεύθυνση και την Ιεραρχία της Επιχείρησης αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων και προμήθειας ταινίας έστω για τον ένα κλάδο, έχει επιβαρύνει υπέρμετρα τον ΑΗΣ Μ - Β.
Η παραπάνω εκτίμηση μας προκύπτει από το επιπλέον κόστος στην εργολαβική εταιρεία της μεταφοράς με φορτηγά του γύψου - τέφρας από το σιλό εκφόρτωσης της Μονάδας καθώς και από το κόστος των κολλήσεων των ταινιών που από τις αρχές του 2015 μέχρι σήμερα έχει ως κάτωθι: 
Α. Για την μεταφορά με φορτηγά του εργολάβου έχουμε:
Μάρτιος 2015:    500 φορτηγά
Απρίλιος 2015: 1680 φορτηγά
Μάιος 2015: 960 φορτηγά
Ιούνιος 2015: 3000 φορτηγά
Ιούλιος 2015: 4150 φορτηγά
Αύγουστος 2015: 600 φορτηγά
ΣΥΝΟΛΟ: 10.890 φορτηγά Χ 22 τόνους το φορτηγό Χ 0.7 ευρώ/τον.* = 167.700 ευρώ 
Β. Για κολλήσεις των ταινιών έχουμε:
Από τις αρχές του 2015 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 40 κολλήσεις των ταινιών από εργολαβική εταιρεία με αρκετές αστοχίες αφού αρκετά από τα κολλήματα ξεκολλούσαν μετά από λίγες μέρες κάτι που ανάγκασε τη Διεύθυνση του ΑΗΣ Μ - Β να προβεί στην αλλαγή του εργολάβου πριν λίγες μέρες.
Κολλήσεις ταινιών 40 Χ 1.100 ευρώ = 44.000 ευρώ 
Το επιπρόσθετο οικονομικό κόστος (167.00 + 44.000 =211.700) σε βάρος του ΑΗΣ Μεγαλόπολης - Β λόγω της φθοράς και στους 2 κλάδους των ταινιών του Συστήματος Σταθεροποίησης δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί και άλλο.
Η διακήρυξη για την προμήθεια ταινίας για τον έναν κλάδο που βρίσκεται σε εξέλιξη απαιτεί αρκετό χρόνο ακόμη και η αντικατάσταση με νέα ταινία θα καθυστερήσει με αποτέλεσμα τη μη διαθεσιμότητα των ταινιών στην λειτουργία του Συστήματος και την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του ΑΗΣ Μ - Β. 
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγ/λης ζητά:
· Την άμεση προμήθεια και τοποθέτηση νέας ταινίας για τον έναν κλάδο ανεξάρτητα από τις διαδικασίες της διακήρυξης για προμήθεια ταινίας η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί για την αντικατάσταση του άλλου κλάδου. 
Ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπίσετε το παραπάνω πρόβλημα, ως άμεσης προτεραιότητας ζήτημα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Σταθεροποίησης και την προστασία των συμφερόντων της Επιχείρησης.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Διευθυντή ΔΕΘ: κ. Παναγιάρη Ε.
Διευθυντή ΑΗΣ Μ - Β: κ. Λαμπρόπουλο Λ.
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας
ΜΜΕ 
  * (Υπολογισμός με 0.7/τον. Διαφορά 0.8 ευρώ/τον. της μεταφοράς από TP 
      και 1.5 ευρώ/τον.  από το σιλό εκφόρτωσης)