Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Από ένα παρά λίγον ατύχημα και πως λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των εργαζομένων….


Τοποθέτηση για το συμβάν της 22 Ιουλίου 2014 στο Χημείο
 του ΑΗΣ Μ - Β και την κλήση σε απολογία 

Στις 22-07-2014 (φυλακή 15:00-23:00) είχαμε εκτόξευση και πτώση του δοχείου των φίλτρων του Σιλό υδράσβεστου από την οροφή - από τα 10 μέτρα - του κτιρίου του Χημείου της 4ης Μονάδας του ΑΗΣ Μεγ/λης - Β στον περιβάλλοντα χώρο, ευτυχώς χωρίς κάτι το δυσάρεστο για εργαζόμενους και την εγκατάσταση .
Αντί να αναζητηθούν οι αιτίες του συμβάντος από την πρώτη στιγμή «εν θερμώ»  η Διεύθυνση του ΑΗΣ Μ - Β  διάδιδε ότι θα τιμωρήσει και μάλιστα παραδειγματικά τον Χειριστή Κατεργασίας. 
Στις 7-8-2014 κοινοποιήθηκε στον Χειριστή Κατεργασίας από τον Διευθυντή του ΑΗΣ Μ - Β κλήση σε απολογία με λόγους που δεν σχετίζονταν με τις πραγματικές αιτίες πρόκλησης του συμβάντος και σε κάθε περίπτωση χωρίς να αφορούν τον Χειριστή.
Επίσης δεν υπήρχε καμιά σχετική συνοδευτική έκθεση των αρμοδίων του Τομέα Χημείου. 
Ο λόγος για τον οποίο καλέστηκε ο Χειριστής του Χημείου όπως τονίζεται στην κλήση είναι ότι «δεν επέβλεψε την εκφόρτωση της υδρασβέστου σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με αποτέλεσμα ο οδηγός του σιλοφόρου να κάνει ανεξέλεγκτους χειρισμούς στο επιστόμιο παροχής του αέρα εκφόρτωσης (σημ.: αυτό είναι στο σιλοφόρο) και είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση του συμβάντος».
Στην κλήση σε απολογία η Διεύθυνση έχει διαπιστώσει πλημμελή επίβλεψη του Χειριστή και ανεξέλεγκτους χειρισμούς του οδηγού του σιλοφόρου χωρίς να κοινοποιήσει στον οδηγό κλήση σε απολογία. 
Αυτό και μόνο δείχνει προκατάληψη κατασκευής ένοχου ακολουθώντας μια λογική αυταρχισμού και τρομοκράτησης. Σωστά ο συγκεκριμένος Χειριστής δεν αποδέχεται την κατηγορία της κλήσης σε απολογία και έχει την στήριξη των Σωματείων του χώρου.
Σημειώνουμε ότι από την αρχή της λειτουργίας του Χημείου, 23 χρόνια τώρα ο συγκεκριμένος Χειριστής - και όλοι οι Χειριστές του Χημείου - επιβλέπουν και πραγματοποιείται η εκφόρτωση της υδρασβέστου από το σιλοφόρο όχημα της ΔΕΗ με οδηγό από τον ΑΔΜΗΕ για πάνω από 20 χρόνια, με όχημα εργολάβου για χρονικό διάστημα περίπου 2 ετών ετών και τους τελευταίους 8 μήνες εκ νέου με το όχημα της ΔΕΗ με οδηγούς από τον ΑΗΣ Μ - Β χωρίς να έχει υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα.
 Ας έρθουμε τώρα στα βασικά επίδικα ζητήματα.
 Οδηγίες εκφόρτωσης από τον συγκεκριμένο Χειριστή

Έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες όπως προβλέπεται από τις οδηγίες που είχαν δοθεί.
Μετά το συμβάν δόθηκαν νέες έγγραφες οδηγίες. Γιατί ;
Λίγες μέρες μετά το συμβάν τοποθετήθηκε ρυθμιστής πίεσης μετά το Μ/Κ απομονωτικό επιστόμιο και πριν το Χ/Κ στη γραμμή αέρα εκφόρτωσης.
· Αυτό γιατί δεν είχε τοποθετηθεί τόσα χρόνια ; Προβλεπόταν στο σχέδιο της εγκατάστασης και αν ναι γιατί δεν είχε τοποθετηθεί ;
·    Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για αυτή την παράλειψη ;
·  Άραγε αυτή η έλλειψη έπρεπε να επισκιαστεί με κλήση απολογίας κάποιου και δη του Χειριστή ;
Και αν υποθέσουμε - «κτυπώντας ξύλο» -  είχαμε μετά την πτώση του Φίλτρου κάποιο τραυματισμό ή ακόμη και ανθρώπινο θύμα τι θα γινόταν ;
Πάλι η κλήση σε απολογία θα ήταν το φάρμακο…
Ας σοβαρευτούμε επιτέλους!!!
Τεχνικά χαρακτηριστικά - Ασφαλιστικές δικλείδες

Ας υποθέσουμε ότι έγιναν ανεξέλεγκτοι χειρισμοί - έπρεπε να «απογειωθεί» το δοχείο του Φίλτρου ;
Τι δεν πήγε καλά ;
Γιατί δεν άνοιξε το Ασφαλιστικό της πίεσης του σιλό;
Η στερέωση του δοχείου των φίλτρων ήταν η κατάλληλη δυνατή ;
Με τον ίδιο τρόπο έγινε μετά το συμβάν η στερέωση του δοχείου των φίλτρων ;


Αυτά τα εύλογα ερωτήματα απασχόλησαν την Τοπική Διεύθυνση ;
Κάτι τέτοιο όπως διαπιστώσαμε σε συνάντηση εκπροσώπων των εργαζομένων με την Τοπική Διεύθυνση δεν υπήρξε.
Αν όντως την είχαν απασχολήσει και η κλήση σε απολογία δεν θα χρειαζόταν και θα υπήρχε ξεκάθαρη τοποθέτηση για τις αιτίες και τα αποτελέσματα του συμβάντος με όσα προβλέπονται από τους κανόνες της νομοθεσίας για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων. 
Αυτό το γεγονός μας οδηγεί στην εκτίμηση ότι το συγκεκριμένο συμβάν ανέδειξε την απουσία τεχνικών μέσων για την αιτία εκδήλωσης και προβλέψεων ελέγχου για το αποτέλεσμα του για την προστασία των εργαζομένων και της εγκατάστασης και με την κλήση σε απολογία η Τοπική Διεύθυνση επιχείρησε να αναπροσανατολίσει τους εργαζόμενους και να συγκαλύψει τις όποιες παραλείψεις που οδηγούν σε δικές της ευθύνες μέσω αυταρχικών πρακτικών.

Κατάθεση σχετικών στοιχείων της Νομοθεσίας

Επιβάλλεται να γνωστοποιηθούν στα Σωματεία του χώρου:
·   Τα προβλεπόμενα στοιχεία συντηρήσεων και επισκευών του Φίλτρου και του Ασφαλιστικού του Σιλό.
·    Τα προβλεπόμενα στοιχεία ελέγχου και πιστοποίησης του σιλοφόρου φορτηγού και της εκπαίδευσης των οδηγών του ΑΗΣ Μ - Β. 
Έτσι τηρεί η Διεύθυνση του ΑΗΣ Μεγ/λης - Β την νομοθεσία για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων ;
Τι λέει η παραπάνω Ιεραρχία ;
Με αφορμή το παραπάνω συμβάν  και τις κλήσεις σε απολογίες με λογική «αποφασίζομεν και διατάζομεν» δεν τηρείται η νομοθεσία και οι κανόνες για την ασφάλεια των εργαζομένων. 
Ούτε να αναπολεί η Τοπική Διεύθυνση την «αλήστου μνήμης» εποχή 91-93 του αυταρχισμού και της στρατοκρατίας.....
Ας το καταλάβει καλά έχουν πια τελειώσει αυτά τα «κόλπα».

Και η ζωή απέδειξε με τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί 2-3 φορές στην εκφόρτωση της υδρασβέστου τις τελευταίες μέρες την βασιμότητα των παραπάνω εκτιμήσεων μας.

Επί του πιεστηρίου της ανάρτησης.....: Και ρυθμιστής πίεσης τοποθετήθηκε στη γραμμή αέρα των φίλτρων και δοκιμές στα ηλεκτρονικά σήματα του συστήματος έγιναν και «ω του θαύματος» εμφανίστηκαν σήματα.........

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Νέα κλοπή καλωδίων στη ΔΕΗ, στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
 24-9-2014

Στις 23/9/2014 κατά τη διάρκεια της νύκτας υπήρξε κλοπή καλωδίων 380 V, (λίγο περισσότερο από 200 μέτρα - 800 κιλά) που τροφοδοτούσαν με ρεύμα 4 αντλίες σε πλωτό αντλιοστάσιο στο χώρο της απόθεσης τέφρας - γύψου του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. 
Τα καλώδια εκλάπησαν αφού πρώτα έγινε ηλεκτρική απομόνωση, αφαιρέθηκαν από το κανάλι καλωδίων τα καπάκια τα οποία τοποθετήθηκαν εκ νέου και στη συνέχεια κόβοντας τα σε μικρά κομμάτια φορτώθηκαν σε όχημα το οποίο στη συνέχεια ανατράπηκε σε παρακείμενο χαντάκι του δρόμου, το εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή αυτοί που διέπραξαν την κλοπή αφού αντιλήφθηκαν την παρουσία περίπολου φύλαξης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν εγκαταλείψουν το ανατραπέν όχημα είχαν ξεφορτώσει σχεδόν το σύνολο των καλωδίων στην άκρη του δρόμου για πιθανή επαναφόρτωση σ’ άλλο μέσο. 
Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την κλοπή ανήκει σε εκπρόσωπο εργολαβικής εταιρείας η οποία εκτελεί εργασίες συντήρησης στο ΛΚΜ και ο οποίος δήλωσε την κλοπή του οχήματος του από το εργοτάξιο του στην Αστυνομία μετά το συμβάν.
Το εργοτάξιο βρίσκεται σε χώρο της ΔΕΗ σε κοντινό σημείο με το μέρος που έγινε η αφαίρεση των καλωδίων. 
Το παραπάνω συμβάν συνέβη 1,5 μήνα μετά από ανάλογη κλοπή και λίγες μέρες μετά από επιχείρηση κλοπής σε εγκατάσταση του ΑΗΣ Μεγ/λης σε πολύ κοντινό σημείο από το αντλιοστάσιο και ανάλογες ενέργειες σε ΑΗΣ και ΛΚΜ κατά διαστήματα την τελευταία περίοδο. 
Τεράστια ερωτηματικά προκύπτουν για την Επιχείρηση στο Λεκανοπέδιο της Μεγ/λης από το γεγονός ότι κλοπές ή επιχειρήσεις κλοπής - και ιδιαίτερα καλωδίων - σε διάφορα σημεία των εγκαταστάσεων δείχνουν ότι όσοι προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια των εγκαταστάσεων. 

Καλούμε κάθε αρμόδια δημόσια αρχή να προχωρήσει στην άμεση διερεύνηση του συγκεκριμένου συμβάντος.
Καλούμε τις Τοπικές Διευθύνσεις του ΑΗΣ Μεγ/λης και του ΛΚΜ να προβούν στις στην αποτελεσματική διαφύλαξη του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και μέτρων ελέγχου των ιδιωτικών εταιρειών (π.χ εργοτάξια, οχήματα, κλπ).                                                                     
                                  Το  Γραφείο Τύπου                                                                                   
                                          

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Με τις "ευλογίες" της Διεύθυνσης του ΛΚΜ το καθεστώς παρανομίας από τους εργολάβους στα Ορυχεία της Δ.Ε.Η στην Μεγαλόπολη «καλά κρατεί»Παρ’ ότι επανειλημμένα σας έχει καταγγελθεί από τα συνδικάτα του χώρου, η  παραβίαση των όρων των συμβάσεων των εταιρειών στις οποίες έχουν εκχωρηθεί δραστηριότητες της ΔΕΗ στο ΛΚΜ η κατάσταση ασυδοσίας εξακολουθεί  να παραμένει.
 Πιο συγκεκριμένα: 

Η εταιρεία «ΒΡΟΝΤΟΣ» στα ορυχεία του ΛΚΜ χρησιμοποιεί όχημα - υδροφόρα τύπου SCANIA με παράνομες πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε άλλο όχημα χωματουργικό τύπου MAN και εκτελεί εργασίες διαβροχής.
Από την αρχή της σύμβασης στις παραπάνω "φωτο" μόνο στο πίσω μέρος
 οι παράνομες πινακίδες ....

Κανένας μέχρι σήμερα (Ιεραρχία ΛΚΜ - Επιβλέποντες) δεν είχε προχωρήσει σε καμία ενέργεια για αυτή την παράνομη ενέργεια της εν λόγω εταιρείας.
Μετά από αντίδραση εκπροσώπων του Σωματείου μας στις 22/9 ο συγκεκριμένος εργολάβος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει την παράνομη υδροφόρα σε διάφορα σημεία του ορυχείου και έκλεισε το εργοτάξιο του για να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο.
Οι παράνομες πινακίδες τις τελευταίες μέρες και μπροστά ...
Να μην "δημιουργούνται" ίσως υποψίες ...

Η απουσία ουσιαστικού ελέγχου από την Διεύθυνση του ΛΚΜ για την τήρηση της νομοθεσίας και των όρων των συμβάσεων αποθρασύνει τις εταιρείες των ιδιωτών εργολάβων να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες στους χώρους του ΛΚΜ. 
Επιτέλους η Διεύθυνση του ΛΚΜ θα εφαρμόσει την νομοθεσία και του όρους των συμβάσεων αποτρέποντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και παρανομίας προστατεύοντας τα συμφέροντα της Επιχείρησης ; 
Το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ ΔΕΗ Μεγ/λης σας καλεί 
όπως προχωρήσετε: 
·  Στην λήψη των απαιτούμενων ενεργειών και των προβλεπόμενων μέτρων για την παραπάνω παράνομη ενέργεια της εν λόγω εταιρείας και την εφαρμογή πλήρως των συμβατικών υποχρεώσεων της με την Επιχείρηση. 
Σε διαφορετική περίπτωση θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια από μέρους του Σωματείου μας για τη τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση των συμφερόντων της Επιχείρησης. 
Καλούμε κάθε αρμόδιο φορέα της πολιτείας, να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικούς ελέγχους για την εφαρμογή της νομιμότητας.