Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Διαχείριση Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών των εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
                                                                     ΜΕΓ/ΛΗ:  16 - 2 - 2015
                                                                      Αρ. Πρωτ.: 1408 

Προς:  Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων: κ. Στρατούλη Δ.                       
                                                                    
Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του Κανονισμού Ασφαλίσεως Προσωπικού ΔΕΗ, ο χαρακτηρισμός της ανικανότητας για εργασία των ασφαλισμένων στη ΔΕΗ Α.Ε., αν οφείλεται ή όχι σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (πρώην Συμβούλιο Ασφάλισης) με βάση το σχετικό πόρισμα που υποβάλλεται για κάθε ατύχημα από την τριμελή Επιτροπή Έρευνας Εργατικών ατυχημάτων (Ε.Ε.Ε.Α.).
Η πιο πάνω τριμελής Επιτροπή αποτελείται από ανώτερο Διοικητικό Υπάλληλο της Υπηρεσίας, από Δικηγόρο που ασχολείται με ασφαλιστικά θέματα και από ένα γιατρό της υπηρεσίας, μέλος της οικείας ΠΥΕ.
Η αρμοδιότητα αυτή διαχείρισης των εργατικών ατυχημάτων των ασφαλισμένων της ΔΕΗ Α.Ε. υφίστατο στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. και στην μετεξέλιξη αυτής σε ΝΠΔΔ (ΟΑΠ/ΔΕΗ -  Ν.2773/99, άρθρο 34) και εν συνεχεία στο ΤΑΥΤΕΚΩ σύμφωνα με τον Ν. 3655/2008. 
Με την έκδοση του Ν. 4075/2012, άρθρο 42 και την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. με την μεταφορά του ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού σταμάτησε η λειτουργία της Επιτροπής.
Η λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Α. έχει άμεση σχέση και με την λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) προκειμένου να χαρακτηριστούν υποθέσεις Επαγγελματικών Ασθενειών και παθολογικών επεισοδίων.
Τέλος με την ΚΥΑ Φ.80000/28375/1942/ ΦΕΚ 38/14-1-2013 στο οργανόγραμμα του ΤΑΥΤΕΚΩ δεν προβλέπεται η αρμοδιότητα διαχείρισης των Εργατικών Ατυχημάτων. 
Στο Ενεργειακό Κέντρο της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη τα τελευταία τρία χρόνια έχουν συμβεί 3 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στα Ορυχεία και ο χαρακτηρισμός τους ως εργατικό ατύχημα καθυστερεί μαζί με περίπου άλλα 15 θανατηφόρα ατυχήματα στην Επιχείρηση καθώς και με αρκετές άλλες περιπτώσεις παθολογικών αιτιών. 
Επισημαίνουμε ότι η  Επιτροπή Έρευνας Εργατικών ατυχημάτων συνεδρίασε για τελευταία φορά στα μέσα του 2012 και  οι υποθέσεις χαρακτηρισμού που εκκρεμούν αφορά από το 2008 και εντεύθεν. 
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγαλόπολης ζητά όπως άμεσα υπάρξει η αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος με την ένταξη της διαχείρισης χαρακτηρισμού των εργατικών ατυχημάτων στο ΤΑΥΤΕΚΩ, στο οποίο προϋπήρχε αυτή η αρμοδιότητα και το γνωστικό αντικείμενο.                            

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: κ. Ρωμανιά Γ.
Πρόεδρο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.: κ. Δομένικο Ν.
Πρόεδρο & ΔΝΣ/ΔΕΗ Α.Ε.: κ. Ζερβό Α.
Βουλευτές Ν. Αρκαδίας
ΓΣΕΕ - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - Ε.Κ.Αρκαδίας


Επάνδρωση με τεχνικό προσωπικό των κενών θέσεων της 3ης - 4ης και της 5ης των Μονάδων των ΑΗΣ Μεγ/λης.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
                                                                      ΜΕΓ/ΛΗ:  27 - 4 - 2015
                                                                         Αρ. Πρωτ.: 1419  
Προς:  Πρόεδρο & ΔΝΣ ΔΕΗ Α.Ε.:
κ. Παναγιωτάκη Εμμανουήλ

Κύριε Πρόεδρε, 
Καταρχάς σας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και σας ευχόμαστε δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας. 
Σοβαρά προβλήματα δημιουργούνται στις Μονάδες των ΑΗΣ Μεγαλόπολης από την έλλειψη τεχνικού προσωπικού βασικών θέσεων εργασίας στον Τομέα Λειτουργίας και στον Τομέα Συντήρησης, με αποτέλεσμα η μη έγκαιρη κάλυψη τους να δημιουργεί μεγάλη πιθανότητα κινδύνου για την ασφάλεια της Μονάδας, αλλά και για την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων.
Η καλή θέληση, το φιλότιμο και η αντοχή του υπάρχοντος προσωπικού έχουν εξαντληθεί, αφού προσπαθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα σε δύσκολες και αντίξοες εργασιακές συνθήκες και πάνω από τις φυσιολογικές του δυνατότητες για να ανταποκριθεί στην εργασία του.
Η μη επάνδρωση με προσωπικό προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. 
1. Στην 3η Μονάδα του ΑΗΣ - Μ οι κενές θέσεις έχουν ως κάτωθι:
 Α. Τομέας Λειτουργίας 
·   Στο Σύστημα Λιγνίτη, υπάρχει 1 κενή θέση Επιτηρητή του Συστήματος, υπάρχουν 4 εργαζόμενοι αντί για 5.
·  Στο Σύστημα Λιγνίτη, εδώ και αρκετά χρόνια είναι κενές οι 5 θέσεις μόνιμου εργάτη φυλακής (βάρδια). Καλύπτονται με εργαζόμενους από εταιρείες εργολάβων, κάτι το οποίο δημιουργεί συνεχή προβλήματα με την παραβίαση της εργατική νομοθεσίας (ωράρια εργασίας, μη δηλωμένοι αρκετές φορές εργαζόμενοι, μη πληρωμή τους από  τις εταιρείες, μη τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας, κλπ).
·   Στο Σύστημα Εκφόρτωσης Τέφρας, υπάρχει κενή 1 θέση Χειριστή Πίνακα του Συστήματος, υπάρχουν 4 εργαζόμενοι αντί για 5.
· Στο Σύστημα Εκφόρτωσης Τέφρας, υπάρχει κενή 1 θέση μόνιμου εργάτη (βάρδια), υπάρχουν 4 εργαζόμενοι αντί για 5.
· Στη θέση Μηχανοτεχνίτη φυλακής, υπάρχει κενή 1 θέση, υπάρχουν 4 εργαζόμενοι αντί για 5.
Β. Τομέας Χημείου 
·      Στον Τομέα Χημείου, οι Χειριστές Κατεργασίας ύδατος αντί για 5 φυλακές με 3 εργαζόμενους ανά φυλακή έχουν μείνει 13, υπάρχουν 2 κενές θέσεις.
·      Στο Σ.Κ.Υ.Β.Α., υπάρχει 1 κενή θέση. 
·      Στο Σύστημα Αποθείωσης, υπάρχουν 5 κενές θέσεις, αντί για 20 υπάρχουν 15 εργαζόμενοι. 
2.  Στην 4η Μονάδα του ΑΗΣ Μ - Β οι κενές θέσεις έχουν ως κάτωθι:
 Α. Τομέας Λειτουργίας 
·      Στη θέση του Χειριστή Ηλεκτρικού Πίνακα (Εργοδηγοί - Αρχιτεχνίτες), εδώ και 1 χρόνο υπάρχουν 4 εργαζόμενοι αντί για 5.
· Στη θέση του Ηλεκτροτεχνίτη φυλακής, υπάρχουν για περισσότερο από 1,5 χρόνο 4 εργαζόμενοι αντί για 5.
· Στη θέση του Βοηθού Μηχανικού Φυλακής, υπάρχουν εδώ και 4 μήνες 3 εργαζόμενοι αντί για 5.
·   Στη θέση του Χειριστή Πίνακα Λέβητα, υπάρχουν εδώ και 3 μήνες 4 εργαζόμενοι αντί για 5.
·  Στη θέση του Επιτηρητή Στροβίλου υπάρχουν εδώ και 7 μήνες 4 αντί για 5 εργαζόμενοι.
·      Στο Σύστημα Λιγνίτη υπάρχει 1 κενή θέση Επιτηρητή εδώ και 5 μήνες.
·   Στο Σύστημα Λιγνίτη εδώ και 1,5 χρόνο είναι κενές οι 5 θέσεις μόνιμου εργάτη φυλακής (βάρδια). Καλύπτονται με έκτακτους εργαζόμενους με 8μηνες συμβάσεις. 
Η παραπάνω κατάσταση έχει ως συνέπεια να καταπονούνται οι εργαζόμενοι αφού εργάζονται στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σε 12ωρη βάση.
Πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες ώρες υπερωριακής απασχόλησης και μάλιστα 10-12 συνάδελφοι εργάζονται χωρίς να αμείβονται λόγω του πλαφόν και ταυτόχρονα πληρώθηκαν 300 οφειλόμενες Αναπαύσεις το 2014. 
Β. Τομέας Χημείου 
·   Στον Τομέα Χημείου, οι Χειριστές Κατεργασίας ύδατος αντί για 5 φυλακές με 3 εργαζόμενους ανά φυλακή που υπήρχαν από την αρχή λειτουργίας της Μονάδας, εδώ και 10 μήνες έχουν μείνει σε 4 φυλακές και μάλιστα θα αναλάβουν και έργο της IV Μονάδας.
·      Με την ανάληψη έργου της 5ης Μονάδας θα πρέπει να υπάρξει επάνδρωση με 1 άτομο ανά φυλακή.
 Γ. Τομείς Συντήρησης 3ης & 4ης Μονάδας 
Τα Συνεργεία της Συντήρησης έχουν αποδυναμωθεί από προσωπικό, αφού τα προηγούμενα χρόνια αρκετοί συνάδελφοι μετακινήθηκαν στον Τομέα Λειτουργίας για να καλύπτουν τα κενά σε όποια πόστα υπήρχαν και ταυτόχρονα υπήρξαν και αρκετές συνταξιοδοτήσεις.
Επιβάλλεται η επάνδρωση των Συνεργείων της Συντήρησης με μόνιμο τεχνικό προσωπικό ως προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, διατήρησης της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που χάνεται και μείωσης της παραχώρησης εργασιών σε εργολάβους. 
Δ. Έκτακτο προσωπικό 3ης & 4ης Μονάδας
Στα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την μη επάνδρωση με μόνιμο προσωπικό δεν κατέστη δυνατό ούτε μέσω πρόσληψης έκτακτου προσωπικού  προσωρινά να συμβάλουν στην κάλυψη βασικών αναγκών της Μονάδας.
Το 2013 προσλήφθηκαν στην 4η Μονάδα του ΑΗΣ Μ - Β, 9 άτομα με 8μηνη σύμβαση και 7 με 2μηνη. Το 2014 προσλήφθηκαν 7 άτομα με 8μηνη σύμβαση και 5 με 2μηνη.
Το 2013 προσλήφθηκαν στην 3η Μονάδα του ΑΗΣ - Μ, 13 άτομα με 8μηνη σύμβαση και 6 με 2μηνη. Το 2014 προσλήφθηκαν 10 άτομα με 8μηνη σύμβαση και 5 με 2μηνη.
Η ουσιαστική αύξηση έκτακτου προσωπικού - μέχρι την κάλυψη με μόνιμο - ιδιαίτερα με 8μηνες συμβάσεις, επιβάλλεται για την κάλυψη βασικών αναγκών της Μονάδας (καθαριότητα - φύλαξη - καντίνα, κλπ). 
3.  Στην 5η Μονάδα του ΑΗΣ Μ - Β  οι κενές θέσεις έχουν ως κάτωθι:
Σοβαρό πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει η μη επάνδρωση της με το απαραίτητο μόνιμο τεχνικό προσωπικό. Σήμερα υπάρχουν και έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης 10 εργαζόμενοι.
Παρά τα υπομνήματα μας, τις συναντήσεις με την Ιεραρχία της Γ.Δ/Π., τις ερωτήσεις στο κοινοβούλιο, δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση.
Η μη επαρκής στελέχωση της νέας Μονάδας από τη Διοίκηση της ΔΕΗ μέχρι σήμερα ισοδυναμεί με απαξίωσή της και τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της στο μέλλον.
Για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της 5ης Μονάδας χρειάζονται τουλάχιστον 30 άτομα.
Με δεδομένο ότι έχει ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία και ότι υπάρχουν μόνο 10 διαθέσιμοι εργαζόμενοι πρέπει να γίνουν άμεσα 20 νέες προσλήψεις.

Κύριε Πρόεδρε, 
Το συνδ. κίνημα έχει επισημάνει αρκετό καιρό τα παραπάνω προβλήματα και τις συνέπειες τους για την Επιχείρηση και τους εργαζόμενους, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει καταστεί δυνατή η επίλυση τους.
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγαλόπολης ζητά την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων προσωπικού σ’ όλα τα πόστα του Τομέα Λειτουργίας και της Συντήρησης της 3ης - 4ης και 5ης Μονάδας των ΑΗΣ Μεγ/λης με μόνιμο τεχνικό προσωπικό ή με την μετακίνηση πλεονάζοντος προσωπικού από άλλες Υπηρεσιακές Μονάδες. 
Ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπίσετε τα παραπάνω προβλήματα των Μονάδων, ως άμεσης προτεραιότητας ζητήματα και σε συνάντηση μαζί σας το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας για την κατάσταση των προβλημάτων της Επιχείρησης στο Ενεργειακό Κέντρο της Μεγαλόπολης.    

Εργατικό ατύχημα σε εταιρεία εργολάβου στο Λ.Κ.Μ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΓ/ΛΗΣ
        ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΜΕΓ/ΛΗΣ                                    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
28 - 4 - 2015

Εδώ και περίπου 15 μέρες συνέβη εργατικό ατύχημα από πτώση εργαζόμενου σε μηχάνημα έργου της εταιρείας «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» που εκτελούσε εργασίες εκφόρτωσης - μεταφοράς τέφρας στην Θωκνία ως εργολάβος της ΔΕΗ με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό (τριπλό κάταγμα στο χέρι) του εργαζόμενου.
Το ατύχημα αυτό το απέκρυψε η εν λόγω εταιρεία. Δεν υπήρξε ενημέρωση ούτε στον επιβλέποντα μηχανικό, ούτε στον Τομέα Ασφάλειας του ΛΚΜ, ούτε και δήλωση στους αρμόδιους φορείς της πολιτείας.
Καταγγέλλουμε την πλήρη ασυδοσία των εταιρειών εργολάβων (παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας, του Κ.Ο.Κ, κλπ) καθώς και την αδιαφορία από την Διεύθυνση του ΛΚΜ για την τήρηση και εφαρμογή των όρων των Συμβάσεων, έχουν δημιουργήσει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση.
Τα Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. και του Σωματείου Χειριστών ΔΕΗ Μεγ/λης ζητούν:
·  Την τήρηση και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, των όρων των Συμβάσεων, των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία από τη ΔΕΗ και τις εταιρείες εργολάβων για την αποφυγή ατυχημάτων.
·   Την λήψη μέτρων για κάθε μη νόμιμη ενέργεια για το παραπάνω συμβάν.
Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (28/4) στο Ενεργειακό Κέντρο Μεγαλόπολης τα τελευταία συμβάντα ατυχημάτων αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτευχθεί από μέρους των εργοδοτών και της ΔΕΗ η τήρηση και η εφαρμογή αυτονόητων υποχρεώσεων τους.
Επιβάλλεται να εντείνουμε τις προσπάθειες και τον αγώνα μας για την τήρηση των κανόνων της νομοθεσίας για την προαγωγή των ζητημάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

Το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ ΔΕΗ Μεγ/λης
Το Δ.Σ του Σωματείου Χειριστών Μεγ/λης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο & ΔΝΣ ΔΕΗ - Γ.Δ/ΟΡ - ΔΛΚΜ - Εισαγγελία Τρίπολης - ΕΜΝΕ - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - Ε.Κ.Αρκαδίας - ΜΜΕ

Σάββατο 25 Απριλίου 2015

Εργατικό ατύχημα σε «εταιρεία» εργολάβου στο Λ.Κ.Μ.της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΓ/ΛΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΜΕΓ/ΛΗΣ
                                                                                                                                              
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
25 - 4 - 2015
Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 συνέβη εργατικό ατύχημα στο Ορυχείο Χωρεμίου στην εσωτερική απόθεση του Α16 όταν φορτηγό αυτοκίνητο που εκτελούσε μεταφορά αγόνων μαζών ανετράπη με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού και τον σοβαρό τραυματισμό (σπάσιμο ωμοπλάτης) του συνοδηγού του αυτοκινήτου. 
Το φορτηγό με αρ. κυκλοφορίας ΑΜΑ 7067 (εργοταξιακό Νο 13) ανήκει στην Εταιρεία  «Χ. ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΑΤΕ» η οποία δεν έχει σύμβαση με τη ΔΕΗ ούτε ως υπερεργολάβος κάποιας άλλης εταιρείας που έχει σύμβαση με τη ΔΕΗ.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με πληροφόρηση μας το εν λόγω φορτηγό είναι κατασχεμένο κάτι που σύμφωνα με την νομοθεσία δεν έπρεπε να είναι σε κυκλοφορία. 
Από τα παραπάνω προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά: 
Για ποια εταιρεία δούλευε το εν λόγω φορτηγό σε χώρο που εκτελείται έργο από την ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε που έχει σύμβαση με τη ΔΕΗ ;
Είναι σε γνώση της Διεύθυνσης του ΛΚΜ η εν λόγω εμπλοκή ;
Οι εργαζόμενοι στο εν λόγω ατύχημα που είναι δηλωμένοι και ασφαλισμένοι ; 
Για το ατύχημα αυτό δεν υπήρξε από μέρους του εργολάβου ενημέρωση ούτε στον επιβλέποντα μηχανικό, ούτε στον Τομέα Ασφάλειας του ΛΚΜ, ούτε και στους αρμόδιους φορείς της πολιτείας.
Από τύχη δεν βρέθηκε για μια ακόμη φορά η ΔΕΗ και το Ενεργειακό Κέντρο της Μεγ/λης στο «προσκήνιο» τραγικών γεγονότων. 
Η πλήρης ασυδοσία των εταιρειών εργολάβων (παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας, του Κ.Ο.Κ, κλπ) καθώς και η πλήρης  αδιαφορία από την Διεύθυνση του ΛΚΜ για την τήρηση και εφαρμογή των όρων των Συμβάσεων, έχουν δημιουργήσει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. 
ΖΗΤΑΜΕ 
Την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, των όρων των Συμβάσεων, των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία από τη ΔΕΗ και τις εταιρείες εργολάβων για την αποφυγή ατυχημάτων.
Την εφαρμογή των νόμιμων διαδικασιών και την λήψη μέτρων για κάθε μη νόμιμη ενέργεια των όσων προκύπτουν για το παραπάνω συμβάν.

Το Γραφείο Τύπου 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο & ΔΝΣ ΔΕΗ - Γ.Δ/ΟΡ - ΔΛΚΜ - Εισαγγελία Τρίπολης - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - Ε.Κ.Αρκαδίας - ΜΜΕ

Κυριακή 19 Απριλίου 2015

Έλλειψη προσωπικού στο ΙΚΑ Τρίπολης

                                ΥΠΟΜΝΗΜΑ

                                                                  ΜΕΓ/ΛΗ:  20 - 4 - 2015
                                                                  Αρ. Πρωτ.:  1418 

Προς:  Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
            κ. Στρατούλη Δ.
                                      
Κύριε Υπουργέ,
  
Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ στην Τρίπολη λόγω έλλειψης προσωπικού.
Αποτέλεσμα της κατάστασης που διαμορφώνεται από την έλλειψη προσωπικού είναι η δυσκολία των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και οι συχνές διαμαρτυρίες τους για την μη έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση τους. 
Μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά της παραπάνω
κατάστασης είναι τα κάτωθι: 
Στο Γραφείο Απονομών Συντάξεων που εκδίδει αποφάσεις για 3 Νομούς (Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας), με εκκρεμείς υποθέσεις περισσότερες από 2500, υπηρετεί 1 υπάλληλος.
Στο Τμήμα Συντάξεων η διεκπεραίωση των αιτημάτων καθυστερεί σε κάποιες περιπτώσεις και πάνω από 25 μήνες.
Στο Γραφείο Διαδοχικής Ασφάλισης που εκδίδει αποφάσεις και για τους 3 Νομούς και διακινεί αλληλογραφία με 1300 εκκρεμείς υποθέσεις υπηρετεί 1 υπάλληλος.
Στην Ανακεφαλαίωση Συντάξεων εκκρεμούν περισσότερες από 2000 υποθέσεις και υπηρετεί 1 υπάλληλος.
Στο Τμήμα Εσόδων υπηρετεί 1 υπάλληλος για τις κοινές επιχειρήσεις και 1 υπάλληλος για τα οικοδομικά έργα με αποτέλεσμα την πλήρη απουσία ουσιαστικών ελέγχων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΙΚΑ Τρίπολης και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο το Νομό Αρκαδίας. 
Η παραπάνω κατάσταση λόγω της έλλειψης προσωπικού καθιστά αδύνατη την εύρυθμη λειτουργία του Υποκαταστήματος, τη μη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων καθώς και την υπεράσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού. 
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγ/λης για την ομαλή, εύρυθμη λειτουργίας του ΙΚΑ Τρίπολης και την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων ζητά:
·  Την άμεση ενίσχυση του ΙΚΑ Τρίπολης με το αναγκαίο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου των επιχειρήσεων. 
·  Τη δημιουργία Κέντρου έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων σε Αργολίδα και Λακωνία.
·     Τη δημιουργία Κέντρου Ανακεφαλαίωσης στην Αργολίδα.
·     Την έκδοση αποφάσεων από το Κέντρο Ανακεφαλαίωσης στην Σπάρτη.
Ευελπιστούμε στην άμεση επίλυση των παραπάνω προβλημάτων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ασφαλιστικού μας φορέα.                          
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: κ. Ρωμανιά Γ.
Διοικητή ΙΚΑ: κ. Σπυρόπουλο Ρ.
Υποδιοικητή ΙΚΑ: κ. Θεωνά Ι.
Διευθύντρια ΙΚΑ Τρίπολης: κ. Τσιπιανίτη Σ.
Βουλευτές Ν. Αρκαδίας
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας

ΜΜΕ