Σάββατο 6 Αυγούστου 2016

Καθυστέρηση μισθολογικής προαγωγής εργαζομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ

                                                                    ΜΕΓ/ΛΗ: 1-8-2016 
                                                                          Αρ. Πρωτ.: 1462

ΠΡΟΣ:                   
Γενικό Διευθυντή ΑΝ.Π.Ο.: κ. Δαμάσκο Γεώργιο
Γενικό Διευθυντή Παραγωγής: κ. Κοπανάκη  Ιωάννη

Θέμα: Καθυστέρηση μισθολογικής προαγωγής
            εργαζομένων

Κύριοι Γενικοί,

Με το παρόν υπόμνημα το Δ.Σ. του Σωματείου Ορυχείων - Σταθμών (Σ.Ο.Σ) Δ.Ε.Η Μεγαλόπολης, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την καθυστέρηση της μισθολογικής προαγωγής μελών του Σωματείου μας που εργάζονται στις Μονάδες των ΑΗΣ Μεγαλόπολης.
Οι εργαζόμενοι αυτοί ανήκουν στην Κατηγορία Τ4/Δ εργάζονται για αρκετά χρόνια ως Χειριστές και Επιτηρητές στα Συστήματα του Τομέα Λειτουργίας καθώς και ως τεχνίτες στα Συνεργεία του Τομέα Μηχανολογικής Συντήρησης των Μονάδων του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Κατέχουν Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ή Απολυτήριο Σχολής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή Επαγγελµατική άδεια για τις οποίες χορηγείται Επίδοµα Μέσης Εκπαίδευσης και κάποιοι από αυτούς βρίσκονται κάτω και από το 5ο μισθολογικό κλιμάκιο. 
Με τις ρυθμίσεις του Ν. 3982/2011 έχει διαμορφωθεί μια νέα και περίπλοκη διαδικασία αντιστοίχισης των υφισταμένων επαγγελματικών αδειών για αρκετούς εργαζόμενους και μεγάλων δυσκολιών για την απόκτηση νέων αδειών όπως στην περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου που με ευθύνη της δεν έχουν συγκροτηθεί Επιτροπές και δεν διενεργούνται διαδικασίες εξετάσεων για την απόκτηση τους εδώ και αρκετά χρόνια. Αποτέλεσμα αυτής της νέας κατάστασης είναι η δυσκολία απόκτησης αδειών.
Ακόμη με την αντιστοίχιση των παλαιών αδειών αρκετοί εργαζόμενοι δεν καλύπτονται και έχουν δημιουργηθεί και διαφορετικές ερμηνείες γι’ αυτό ακόμη και μεταξύ της Ιεραρχίας.
Η καλή θέληση, το φιλότιμο και η αντοχή των εργαζομένων αυτών έχουν εξαντληθεί αφού προσπαθούν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε δύσκολες και αντίξοες εργασιακές συνθήκες για να ανταποκριθούν στην εργασία τους.
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγ/λης σας καλεί όπως αντιμετωπίσετε το παραπάνω πρόβλημα και να προχωρήσει η μισθολογική προαγωγή των εργαζομένων αυτών στη βάση της ρύθμισης που υπήρξε και με την ΕΣΕΕ/ΔΕΗ 2008-2009.
Επιφυλλασόμεθα σε διαφορετική περίπτωση, για κάθε νόμιμη ενέργεια κάθε μορφής και διάρκειας, μηδέ εξαιρουμένης και της απεργιακής κινητοποίησης.

Το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ. Δ.Ε.Η. ΜΕΓ/ΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Διευθυντή ΔΕΘ - Διευθυντή ΑΗΣ Μεγ/λης - Διευθυντή ΑΗΣ Μεγ/λης - Β
ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η. - Σωματεία Ενεργειακών Κέντρων