Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Σύσταση και λειτουργία Επιτροπών για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

                                                                              ΜΕΓ/ΛΗ:  27 - 11 - 2015
                                                                      Αρ. Πρωτ.:  1436
  
Προς: Περιφερειάρχη Πελοποννήσου: κ. Τατούλη Πέτρο
  
Θέμα:  Σύσταση και λειτουργία Επιτροπών για την απόκτηση
επαγγελματικών αδειών

Κύριε Περιφερειάρχα,      

Αρκετοί εργαζόμενοι των Μονάδων των ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΗ έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών για την άσκηση των καθηκόντων τους σε τεχνικές θέσεις εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Οι επαγγελματικές άδειες επίσης αποτελούν προϋπόθεση για την υπαγωγή των εργαζομένων σε καθεστώς ασφάλισης βαρέων και ανθυγιεινών, για την μισθολογική τους εξέλιξη και για κατοχύρωση τους σε πιθανή εκδήλωση εργατικών ατυχημάτων σύμφωνα με τους όρους και κανόνες της νομοθεσίας. 
Οι άδειες αυτές χορηγούνται μετά από εξέταση από αρμόδιες Επιτροπές της Περιφέρειας.
Μετά την εφαρμογή του Ν. 3982/2011, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχουν συσταθεί οι σχετικές Επιτροπές κάτι που όπως έχουμε πληροφορηθεί σε άλλες Περιφέρειες οι Επιτροπές αυτές έχουν συσταθεί και εκτελούν το έργο τους. 
Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ Μεγ/λης ζητά: 

·  Να εξετάσετε το παραπάνω πρόβλημα και να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συγκροτηθούν και στη Περιφέρεια Πελοποννήσου οι Επιτροπές που προβλέπονται από το νόμο για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου